I denne artikkelen
Utilities

Det globale skiftet fra bensindrevne biler til elbiler driver den eksponentielle veksten i lademarkedet for elbiler. Denne veksten styrkes av nye elbilmodeller, statlige insentiver og tiltak for å redusere avhengigheten av fossilt brensel. Energiselskaper har en unik mulighet til å bli integrerte aktører og utnytte inntektsmulighetene dette fører med seg.

Energiselskaper står imidlertid overfor utfordringen ved å integrere økosystemet av elbilladere i det elektriske nettet, noe som hindrer masseadopsjon av elbiler. Etter som verden beveger seg nærmere en helelektrifisert fremtid, kan energiselskaper spille en avgjørende rolle som bindeleddet mellom utplassering av ladestasjoner og utbredt bruk av elbiler.

I dette blogginnlegget vil vi utforske hvorfor energiselskaper bør involvere seg i markedet for lading av elbiler og hvordan de kan gjøre dette på en effektiv måte med Montas hjelp.

Strømforbruket øker

Eurostat hevder at land i EU produserte 2664 TWh med elektrisitet i 2020. Ifølge en rapport fra Deloitte, forventes forbruket i Europa å vokse med 1,8 % årlig frem til 2030, og transportsektoren vil stå for 11 % av denne økningen på grunn av økende bruk av elektriske transportmidler.

Strømforbruket knyttet til transportsektoren forventes å hoppe fra 59 TWh i 2017 til 200–260 TWh i 2030. Dette skaper et nytt marked på rundt 140–200 TWh som må betjenes. Hvis vi tenker oss en gjennomsnittspris på 2,96 kroner per kWh (Eurostat) gir denne markedsutviklingen et potensiale for mellom 420 og 600 milliarder kroner i nye inntekter for europeiske forsyningsselskaper.

Kappløpet om å elektrifisere: Hold tritt med elbilrevolusjonen

Energiselskaper må komme raskt inn på markedet og etablere en sterk tilstedeværelse mens markedet fortsatt er i vekst. Intens konkurranse og raske teknologiske fremskritt kan imidlertid gjøre det utfordrende å holde seg i forkant.

I tillegg kan barrierer vedrørende reguleringer, infrastruktur og logistikk gjøre det vanskelig å sørge for en sømløs og pålitelig ladeopplevelse for kundene.

For å lykkes er det nødvendig med en proaktiv tilnærmelse ved å investere tidlig og bygge et nettverk av partnerskap sammen med andre bransjeaktører. Det er avgjørende å ha en omfattende forståelse av kundens behov og forventninger, og å ha en klar og tilpasningsdyktig strategi for å holde seg relevant i et marked som er i stadig utvikling.

Å vinne elbilkappløpet: Hvorfor energiselskaper må handle raskt og være tilpasningsdyktige

Elbilrevolusjonen er allerede i gang, og som energiselskap er det viktig å handle raskt og effektivt ved å tilby elbilrelaterte produkter og tjenester for å unngå å miste markedsandeler til konkurrenter.

Hvis en konkurrent for eksempel tilbyr en attraktiv pakke med lade- og elektrisitetstjenester for elbiler som dine kunder synes er mer gunstige for dem, kan de bytte leverandør. Dette kan resultere i høye frafallsrater og tapte inntektsmuligheter for bedriften din.

Ved å være proaktiv og investere i elbilrelaterte produkter og tjenester kan du sikre posisjonen din i markedet og alltid holde deg foran konkurrentene, slik at kundene dine får en best mulig opplevelse.

Tilpass deg eller bli forbigått

Energiselskaper står overfor en avgjørende beslutning – enten må de tilpasse seg det voksende markedet for lading av elbiler, eller så risikerer de å bli forbigått av konkurrentene. Ved å være proaktiv kan du ikke bare spare kostnader, men også generere nye inntektsstrømmer ved å imøtekomme behovene til elbilbrukere. To betydelige utfordringer må imidlertid løses:

  • Styring av belastningsøkningen på infrastrukturen;
  • Finne en alt-i-ett-løsning for ulike ladebehov.

Utfordring nummer 1: Strømnettet

Ettersom bruken av elbiler øker, står energiselskaper overfor utfordringen ved å håndtere den økende etterspørselen etter elektrisitet, i tillegg til belastningen det legger på det elektriske nettet. Når elbiler utgjør 50 % av kjøretøyene på veien kan det forårsake problemer under perioder med høyt energiforbruk. For å sikre en stabil strømforsyning for alle, er det nødvendig med effektive strategier for å håndtere virkningen elbiler har på strømnettet. Heldigvis finnes det løsninger for å balansere det elektriske nettverket og samtidig gi pålitelig tilgang til strøm for alle.

Øk fortjenesten med intelligent prisstyring

Energiselskaper kan tiltrekke seg flere elbilsjåfører og maksimere inntektsmulighetene ved å tilby fleksible prisalternativer. Dette vil si å sette forskjellige priser basert på faktorer som tid på døgnet, mengden strøm som brukes (kWh) eller varigheten av ladeøkten for å møte de unike ladebehovene til forskjellige brukergrupper.

For eksempel kan det å tilby lavere priser på tider av døgnet der det brukes lite strøm eller rabatter for lengre ladeøkter, være en pådriver for å få elbilister til å velge dine ladetjenester. Disse fleksible prisalternativene kan også bidra til å redusere risikoen for overbelastning av strømnettet ved å oppmuntre elbilister til å lade kjøretøyene sine på tidspunkter der etterspørselen etter elektrisitet er lav.

Maksimer energieffektiviteten med Lastbalansering

Effektiv energistyring er avgjørende for å maksimere potensialet for begrenset strømtilgjengelighet i bygninger og på ladesteder. Load Balancing er et smart verktøy for strømforbruk og distribusjon som spiller en viktig rolle i å sikre optimal strømdistribusjon og unngå risikoen for overbelastning, selv under perioder med høy etterspørsel.

Med den raske økningen av elektriske kjøretøy har Load Balancing blitt enda mer kritisk for å opprettholde stabiliteten i strømnettet og individuelle elektriske installasjoner. Ved å implementere Load Balancing kan du maksimere potensialet til det elektriske anlegget uten å ofre ytelsen eller risikere ekstra kostnader. Load Balancing sikrer også skalerbarhet for fremtidige belastningskrav, for eksempel å legge til nye ladepunkter.

Utfordring nummer 2: Å dekke behovene til ulike kunder

For å møte ulike behov på en effektiv måte, må energiselskaper implementere en alt-i-ett-programvare for administrasjon av ladepunkter. Dette forenkler komplekse systemer for tilgang samt pris for hjem, arbeidsplasser, offentlige rom og tunge kjøretøy.

Ved å velge en pålitelig programvarepartner blir bedriftvirksomheten mer effektiv. Det samme blir vedlikehold og kundestøtte samtidig som man får innsikt i sanntid. I tillegg sikrer en brukervennlig programvare som er kompatibel med forskjellige ladestasjoner og støttet av utmerket kundeservice, effektiv administrasjon, reduserte kostnader og optimalisert stasjonsytelse.

Alt-i-ett-løsning for ulike ladebehov

Revolusjoner forretningsdriften

Montas plattform er en gamechanger for bedrifter som ønsker å effektivisere driften og redusere driftskostnadene. Plattformen tilbyr en alt-i-ett-løsning som inkluderer et integrert regnskaps-, fakturerings- og betalingssystem som gir full kontroll over priser, tilgang og utnyttelse. Med funksjoner som lommeboksystem, prismotor, medlemsavgifter og abonnementer blir alt det tunge arbeidet tatt hånd om, noe som frigjør både tid og ressurser.

Administrer RFID-ladekort enkelt med Montas brukervennlige app

Monta legger også vekt på å delegere oppgaver til brukere der det er mulig og fordelaktig. Aktivering, blokkering og sletting av RFID-ladekort kan for eksempel enkelt gjøres via appen, noe som sparer energiselskaper for mellom 60 og 120 kroner per kort som merkes og sendes til kunder, i tillegg til en støtteinnsats for kort som blir mistet eller stjålet.

Forbedre brukeropplevelsen med RFIDs merkingssystem og masseopplastingsfunksjon

En av de mest imponerende funksjonene i Montas plattform er det brukerstyrte RFID-merkingssystemet som muliggjør rask og enkel identifisering av ladepunkter og brukere. Denne funksjonen gir en sømløs brukeropplevelse, og forbedrer kundetilfredsheten og kundenes lojalitet. Videre forenkler plattformens funksjon for masseopplastning prosessen med å legge til flere ladepunkter, noe som sparer deg for både tid og krefter.

Finn pålitelige installatører og optimaliser ressursfordelingen med Montas konsoliderte plattform

Montas plattform inkluderer også en offentlig side for installatørjobber, og tilbyr en praktisk måte å få kontakt med installatører og entreprenører på, som kan hjelpe deg med å få tilgang til en av de knappeste ressursene som kreves for å lansere ladeinfrastruktur. Ved å samle alle behovene dine på ett sted, sikrer Montas plattform at driften er effektiv og kostnadseffektiv, noe som gir deg et konkurransefortrinn i markedet.

Omfavne elbilrevolusjonen med Monta

Monta har siden 2020 vært dedikert til å gjøre elbillading til en best mulig opplevelse for hele økosystemet for elbiler, inkludert elbilsjåfører, ladebedrifter og energiselskaper.

Målet vårt er å støtte overgangen mot en mer bærekraftig fremtid ved å hjelpe elbilsjåfører og bedrifter med å bli og holde seg elektriske. For å oppnå dette tilbyr vi den mest pålitelige ladeappen for elbiler og markedets mest avanserte plattform for administrasjon av ladepunkter.

Frigjør kraften i Montas alt-i-ett-programvareløsning

Ved å styrke pionerene i elbilindustrien tar vi sikte på å utvide ladeinfrastrukturen for elbiler og gjøre elbil bedre for alle.

Montas plattform har allerede fått ros fra danske ledere av energiselskaper som SEF A/S og NRGi for sin fleksibilitet og evne til å møte kundenes unike behov. Med vår ekspertise og teknologi kan energiselskapene utnytte vår alt-i-ett-programvareløsning for å effektivisere driften, redusere kostnadene og dra nytte av smarte systemer for prissetting og systemer for Load Balancing for større fleksibilitet og tilpasningsevne.

Ikke gå glipp av muligheten til å etablere deg som en ledende aktør i markedet for lading av elbiler nå som etterspørselen etter lademuligheter bare går oppover. Slå deg sammen med Monta og hold deg foran konkurrentene dine.