I denne artikkelen
Power bank hero

Det er nå tre måneder siden vi lanserte Montas PowerBank betaprogram, og vi kunne ikke vært mer begeistret over fremgangen vi har gjort. Hver dag nærmer vi oss målet om å fremtidssikre økosystemet for elbil og gjøre det mer bærekraftig, og resultatene fra betaprogrammet vårt taler for seg.

Resultatene er her

Med 3300 private ladepunkter over hele Danmark og Sverige, kunne vi vurdere hvilken innvirkning vi kunne ha på strømnettet gjennom PowerBank. Ladeaktivitet har primært blitt utført om natten, og i gjennomsnitt var vi i stand til å aggregere strømbehov på 3 megawatt i løpet av disse timene; beløp som kan settes på pause i tilfelle en ubalanse oppdages. Det tilsvarer å slå av strømmen til 2250 hjem på et øyeblikk!

Men det er ikke alt. Vi har sett topper på opptil 8 MW i løpet av noen netter. For å sette dette i perspektiv, gir 1 MW strøm nok til 750 boliger samtidig. Så når vi ser topper på 8 MW, snakker vi om nok strøm til 6000 boliger. Det er en betydelig mengde kraft som vi kan hjelpe med når ubalanse i strømnettet oppdages.

Så hva betyr dette? Vel, å forhindre strømbrudd og stabilisere nettet er avgjørende for hverdagen vår. Vi er avhengige av strøm for alt fra å lade telefonene våre til å drive virksomhetene våre. Uten strømmen ville vi vært fortapt. Ved å delta i dette programmet bidrar vi ikke bare til å sikre at vi har en stabil strømforsyning, men vi bidrar også til en mer bærekraftig fremtid. Det er en vinn-vinn-situasjon for alle involverte.

Det er viktig å merke seg at disse imponerende resultatene er basert på deltakelse fra private ladepunktseiere i Danmark og Sverige som vanligvis lader elbilene sine om natten. Selv om dette har en betydelig innvirkning på stabilisering av nettet om natten, erkjenner vi at nettet trenger assistanse 24/7. Når vi utforsker potensialet for å sette ladeøkter på pause i løpet av dagen, ser vi også på måter å utvide Monta PowerBank-programmet på for å nå flere steder og brukere. En potensiell løsning er å koble til PowerBank-ladere som brukes i løpet av dagen, for eksempel på parkeringsplasser på arbeidsplassen og andre lignende steder. Ved å gjøre dette kan vi øke den tilgjengelige effekten i rushtiden og få en enda større innvirkning på strømnettverket.

En bedre fremtid starter her

Registreringene inkluderer ladepunkter som ligger i fem forskjellige budområder som strekker seg over Danmark og Sverige. Disse områdene er DK1, DK2, SE2, SE3 og SE4, hver med sitt uavhengige strømmarked hvor vi kan delta. Dette betyr at vi kan bidra til å stabilisere nettet i fem forskjellige markeder, noe som har en betydelig innvirkning på den generelle bærekraften til energiøkosystemet.

Som en del av beta-programmet til Monta PowerBank, har hvert ladepunkt som ble registrerte, mottatt 0,15 DKK/kWh, maksimalt 50 DKK per måned i kreditter. Vi er takknemlige for støtten fra betatesterne våre, og vi er glade for å rapportere om at nesten alle brukerne våre har nådd kredittgrensen på 50 DKK, noe som ikke er overraskende med tanke på at det bare tar 333 kWh per måned med lading for å nå denne grensen – mindre enn gjennomsnittlig energi ladet per bruker per en måned. Dette er et bevis på at programmet var en suksess og på brukernes vilje til å være en del av løsningen på landets energiutfordringer.

Ha innvirkning på strømnettet, dag og natt

Fremover planlegger vi å inkludere ladepunkter for selskaper og andre virksomheter i programmet. Dette vil gjøre det mulig for oss å øke den tilgjengelige strømmen resten av dagen når folk bruker disse laderne når de kommer på jobb eller på dagtid. Ved å utvide programmet kan vi få en enda større innvirkning på nettet og bidra til å sikre en pålitelig strømforsyning for alle.

Fra testing til læring

Så langt har vi lært mye av å teste betaprogrammet til Monta PowerBank. For å delta i distrubusjonsnett og fleksibilitetsmarkeder må man levere presise data om direkte forbruk ved hvert ladepunkt. Selv om dette har resultert i en betydelig økning i dataoverføring mellom Monta og ladepunktene, er vi likevel i stand til å håndtere volumet av meldinger, og jobber tett med forskjellige maskinvareprodusenter for å forbedre måten vi formidler oppdateringer med ladepunktene deres.

Testprossessen som innebærer å stoppe pågående ladninger utføres i Montas laboratorium og nærliggende ladesteder, for å være sikre på at vi kan garantere responstidene som kreves av fleksibilitetsmarkeder og sjekke hvert ladepunkts kompatibilitet med denne funksjonen. Vi har ikke oppdaget noen problemer som kan påvirke ladeprosessen, men vi ønsker å teste pågående ladinger på pause i større skala og med et bredere utvalg av elbiler i de kommende månedene.

En enkel måte å bidra til en grønnere fremtid på

Monta PowerBank-programmet er viktig fordi det er det første skrittet mot et mer bærekraftig og utviklet strømnett. Ved å ta en kort pause og deretter starte ladingen på nytt når nettet opplever et ustabilt øyeblikk, hjelper du nærområdet ditt og tjener Monta Wallet-kreditter i tillegg. Det er en liten pris å betale sammenlignet med belønningene som kommer fra den. Med økende svingninger og uforutsigbarhet i produksjon og forbruk av elektrisitet, er det en økt mulighet for strømbrudd eller kortslutninger som kan påvirke livene til mange. Ved å delta i Monta PowerBank-programmet bidrar du til å forhindre disse strømbruddene samtidig som du utgjør en reell forskjell i samfunnet.

Vi er spente på hva fremtiden bringer for Montas PowerBank-program, og er takknemlige for alle som har blitt med oss på reisen mot en mer bærekraftig fremtid. Sammen kan vi ha en reell innvirkning på strømnettet og sikre en pålitelig strømforsyning i generasjoner fremover.