I denne artikkelen
ocpp 2.0.1

Etter hvert som populariteten til elbiler vokser, øker også behovet for pålitelig og lett tilgjengelig ladeinfrastruktur. Åpne standarder, som åpen ladepunktsprotokoll (OCPP), er en avgjørende komponent i utviklingen av infrastruktur for elbillading, og spiller en avgjørende rolle i å protomotere interoperabilitet mellom maskinvare- og programvareleverandører, som gjør det mulig for diverse aktører å delta i markedet.

OCPP 2.0.1 er fremtidens protokoll som du rett og slett ikke kan se bort ifra; med fordeler for både ladepunktsoperatører og elbilsjåfører. I denne bloggen vil vi utforske utviklingen i OCPP 2.0.1 og hvordan den kan hjelpe deg med å ligge i teten av det stadige skiftende markedet for elbillading.

OCPP 1.6 vs. OCPP 2.0.1

Open Charge Point Protocol (OCPP) er en kommunikasjonsstandard mellom elektriske ladingsstasjoner for elbil og sentrale backend administrasjonsplattformer. OCPP 1.6 har vært en pålitelig og allment vedtatt løsning for nettverk for elbillading en stund. Derimot har fremveksten av nye teknologier og den voksende etterspørselen for avansert oppfølging og økt stabilitet ført til utviklingen av OCPP 2.0.1.

OCPP 2.0.1 gir smarte, avanserte ladefunksjoner og kontrollfunksjoner for verktøy, ladepunktsoperatører (CPO) og eiere av elbil. Denne versjonen inkluderer flere forbedringer, som støtte for ISO 15118-standarden for sikker kommunikasjon mellom ladepunktet og det elektriske kjøretøyet. I tillegg tilbyr OCPP 2.0.1 et bredere utvalg av smarte ladefunksjoner, noe som gir ulike verktøy, CPO-er og EVSE-eiere større kontroll over ladeprosessen.

Mens OCPP 1.6 er en godt forstått løsning som er tilstrekkelig for dagens brukstilfeller, blir OCPP 2.0.1 sett på som fremtidens protokoll. Ettersom de fleste produsenter og tjenesteleverandører planlegger å skifte til OCPP 2.0.1 i de kommende årene, er det noen ladepunktsleverandører som allerede markedsfører ladepunkter basert på denne protokollen.

Som en avansert versjon av OCPP-protokollen, tilbyr OCPP 2.0.1 flere forbedringer og nye funksjoner sammenliknet med forgjengeren, OCPP 1.6, som du skal få et innblikk i nå.

Enhetsmodell

En av de viktige forbedringene som kommer med OCPP 2.0.1 er Enhetsmodellen, en «gamechanger» for ladepunktsoperatører, som tilbyr et nytt nivå av kontroll og tilsyn over ladeinfrastruktur.

Forutsigbart vedlikehold

Enhetsmodellen tilbyr ladepunktsoperatører et konfigurerbart og godt strukturert rapporteringssystem for ladepunktstatuser som kan skreddersys til deres spesifikke behov. Dette er spesielt gunstig for større CPO-er, som kan overvåke nøkkelvariabler i ladepunktet nøye for å forutse og forhindre potensielle feil. Med denne funksjonen kan CPO-er motta varsler og umiddelbart løse eventuelle problemer hvis ladepunktets beregninger (for eksempel viftehastighet eller temperatur) overskrider en viss grense, noe som sikrer optimal ytelse.

Forbedret dataovervåking

Men det er ikke alt! OCPP 2.0.1 har en annen spennende funksjon – egendefinerte hendelsesvarsler. Med denne funksjonen kan det sentrale styringssystemet abonnere på spesifikke variabler og motta oppdateringer kun når det er en endring av disse variablene. Dette er en stor forbedring fra OCPP 1.6, som kan være ressurskrevende ettersom det kun støtter periodiske varsler, og må behandle alle dataene kontinuerlig. Et perfekt eksempel på dette er Montas PowerBank, som krever nøyaktig overvåkning av strømforbruket til hvert ladepunkt hvert sekund! Ved å få oppdateringer kun når det er en endring i strømmen, blir kommunikasjonen mer effektiv og ressursvennlig for CPO-er.

Det er viktig å notere seg at Enhetsmodellens funksjonalitet er veldig avhengig av produsentens implementeringer. Selv om det finnes en liste over standardiserte variabler og komponenter i vedleggene for OCPP 2.0.1, har produsentene friheten til å bestemme hvilke komponenter de vil publisere via Enhetsmodellen. For ladepunktsoperatører er det viktig å ha et tett samarbeid med produsenter for å sikre at ladepunkter støtter overvåkningen av forskjellige viktige komponenter, som vifter, temperatur, signalstyrke og mer.

Innstilling og visning av tariffer og kostnader på ladestasjoner

En annen viktig forbedring for CPO-er er muligheten til å stille inn og vise tariff- og kostnadsinformasjon til eiere av elbiler på deres eget språk på ladestasjonene, noe som gjør ladingen mer transparent og brukervennlig. Denne funksjonen forenkler ladeprosessen for operatører og driver innføringen av elektriske kjøretøy.

Konfigurering av displaymeldinger på ladestasjoner

OCPP 2.0.1 gjør det mulig for ladepunktsoperatører å tilpasse meldinger som vises på ladestasjoner. Disse meldingene kan vise gjeldende tariff før en sjåfør begynner å lade, kostnaden som påløper under en ladeøkt, og totalkostnaden. Det er verdt å merke seg at i noen land vil denne funksjonen være obligatorisk for å overholde fremtidige forskrifter. Derfor er det avgjørende for ladestasjoner for elbiler å inkorporere denne funksjonen for å sikre at de oppfyller regulatoriske krav.

Det å vise tariff- og kostnadsinformasjon til elbilister vil øke åpenheten og tilliten i ladeprosessen. Ved å se gjeldende tariff før en sjåfør begynner å lade, kan sjåførene ta informerte beslutninger og unngå uventede gebyrer. Ved å vise driftskostnadene under en ladetransaksjon og den endelige totalkostnaden, kan sjåførene dessuten holde et øye med utgiftene og planlegge deretter.

Muliggjør kredittkortbetaling på ladepunkter

Dette forbedrer ikke kun brukeropplevelsen, men eliminerer også behovet for ladepunktsprodusenter å bruke kredittkortterminaler til å sette priser, forenkler ladeprosessen og reduserer potensielle feil. Det forenkler også ladeprosessen for operatører. Noen produsenter bruker for øyeblikket kredittkortterminaler til å sette priser, noe som krever ytterligere maskinvare- og programvarekonfigurasjoner. Ved bruk av OCPP 2.0.1 kan ladepunktsoperatører konfigurere tariffer og kostnader direkte fra styringssystemet til ladepunktet (CPMS), som Monta, som da vises på ladestasjonene.

Gjør elbillading enkelt med ISO 15118-integrasjon

Å lade elbilen din vil bli så mye enklere! Med OCPP 2.0.1s støtte av ISO 15118, vil elbilister kunne nyte sømløs og sikker lading med Plug & Charge-teknologi.

Plug & Charge

OCPP 2.0.1 spiller en avgjørende rolle i suksessen til Plug & Charge-teknologien ved å støtte ISO 15118 og dennes kommunikasjonsprotokoller, noe som gjør lading av elbil mer tilgjengelig og beleilig for elbilister. Med hjelp fra OCPP 2.0.1 kan ladestasjonen og elbilen kommunisere direkte, hvilket eliminerer behovet for ekstern identifikasjon eller autentiseringsmetoder, som RFID-kort eller ladeapper. Dette muliggjør sømløs automatisert kommunikasjon og faktureringsprosesser, og gjør elbillading uanstrengt og problemfritt. Plug & Charge-teknologi, kombinert med OCPP 2.0.1 er ikke bare gunstig for elbilister og huseiere, men også for offentlige steder som arbeidsplasser og ladestasjoner, og gjør elbillading mer tilgjengelig og brukervennlig.

Uanstrengt prioritering av kritiske belastninger med Smart Charging

En betydelig forbedring i OCPP 2.0.1 er muligheten for elbilisten å motta mer nøyaktig informasjon. Ved å samle inn data fra bilen, som State of Charge (SOC), ladehastighet, kWh-grense og hentetid, kan Smart Charginggi mer nøyaktige estimater av ladetid, når bilen vil være fulladet og klar for å bli hentet, og eliminerer behovet for å sjekke appen konstant.

OCPP 2.0.1 forenkler også direkte Smart Charging-innganger fra Energistyringssystemer (EMS) eller Distribusjonssystemoperatører (DSO) til en ladestasjon. Dette muliggjør prioritering av kritiske belastninger ved tidspunkter med stort strømbehov og støtter integrert Smart Charging via ISO 15118, samt forbedrer kommunikasjon og sikkerhet. Med ISO 15118 kan elbiler oppgi den forespurte energimengden i kWh, hvilket resulterer i en mer nettvennlig, sikker og praktisk lading.

Sammenlignet med forgjengeren, OCPP 1.6, har OCPP 2.0.1 flere fordeler, inkludert muligheten til å be om en bestemt mengde strøm som kreves av ladestasjonen. OCPP 1.6 derimot, gir kun State of Charge, som begrenser hendelsesstyring. Med voksende etterspørsel for elbillading og introduksjonen av kommunikasjon mellom kjøretøy og nett, som krever toveis og og spesifikk smart kommunikasjon, blir OCPP 2.0.1 stadig mer ettertraktet.

En sikrere protokoll for ladekommunikasjon

OCPP 2.0.1-protokollen tilbyr forbedrede sikkerhetsfunksjoner sammenlignet med forgjengeren, noe som gjør det til en sikrere kommunikasjonskanal mellom styringssystemer for elbil og ladestasjoner. Protokollen bruker kryptering på protokollnivået, hvilket eliminerer behovet for en VPN-tilkobling eller en tredjepart for sikker kommunikasjon. Nye sikkerhetsprofiler for autentisering, sikker fastvareoppdatering, sikkerhetslogging og loggvarsler for sikkerhetshendelser gir et høyere nivå av sikkerhet.

Hos Monta har vi allerede oveerført sikkerhetsforbedringene til OCPP 1.6, men ikke alle ladepunkter har implementert disse sikkerhetsfunksjonene ennå. Men etter hvert som etterspørselen etter sikrere kommunikasjonskanaler øker, er det sannsynlig at ladepunkter snart vil være påkrevd å støtte disse ekstra sikkerhetsnivåene.

Forbedret datahåndtering: Effektiverte transaksjoner og redusert databruk

Ved at markedet opplever hurtig vekst, har effektiv forvaltning av store mengder data blitt stadig mer avgjørende. Med den seneste oppdateringen av OCPP 2.0.1, er det blitt gjennomført betydelige forbedringer i datadelen. Modellen transaksjonshåndteringer er blitt forenklet, hvilket resulterer i en smidigere brukeropplevelse. I tillegg er datakomprimering nå obligatorisk på serversiden, noe som gagner CPO-er med ladepunkter på mobilforbindelser ved å redusere behovet for dataplaner.

Veien videre: implementering av OCPP 2.0.1

Mens OCPP 2.0.1-protokollen tilbyr mange fordeler for ladenettverkene for elbiler, slik som forbedret sikkerhet, smarte lademuligheter og mulighet til utvidelser, finnes det fortsatt noen begrensninger. For eksempel tillater protokollen ennå ikke personlige og visualiserte grensesnitt, og ladepunktsoperatører kan ikke kontrollere hele brukeropplevelsen.

Til tross for disse begrensningene, og det faktum at OCPP 1.6 fortsatt brukes i mange ladesystemer, planlegger de fleste produsenter og tjenesteleverandører å snart skifte til OCPP 2.0.1, da de ser den har potensialet til å bli fremtidens protokoll. Innføringen av OCPP 2.0.1 kan være treg, men muligheten for utvidelse, forbedret sikkerhet og smarte lademuligheter gjør det til et bedre valg når det kommer til nettverk for elbillading.

Alt i alt, etter hvert som elbilmarkedet fortsetter å vokse, vil åpne kommunikasjonsstandarder som OCPP 2.0.1, som promoterer interoperabilitet og innovasjon, være avgjørende. Selv om det kan være noen begrensninger, kan innføringen av OCPP 2.0.1 gi betydelige fordeler for nettverk for elbillading, og enda skritt inn i fremtiden.

Hos Monta jobber vi for tiden i tett samarbeid med CPO-er og produsenter med implementering av OCPP 2.0.1, og vi ønsker alle som ønsker å være involvert i utviklingen velkommen til å ta kontakt med oss!