Bättre insikter för alla

Skrivet av Monta
Senast uppdaterad: februari 14, 2023
Dela denna artikel
Insikter

Undrar du ibland vad det egentligen kostar att ladda hemma? Alltså vad kostnaden är för den el som används för att ladda din elbil i hemmet.

Om så är fallet är du inte ensam. Precis som många andra användare av Monta har du säkert upptäckt mycket användbar information på skärmen Insights i Montas app. Insikterna ger däremot ingen specifik information om kostnaden för att ladda hemma, utan bara vad du spenderat på att ladda på andra laddpunkter medan du använt Monta.

Idag är transparens ett måste och inte längre bara ett plus. Vi gör vad vi kan för att ge dig mer insyn i din laddning i hemmet: kostnaden för laddning och månatliga sammanfattningar av de totala utgifterna. Allt nära till hands med vår uppdaterade vy för Insights.

En intressant historia om bakgrunden

Vi har fått många förfrågningar om att erbjuda bättre insikter om den faktiska kostnaden för att ladda bilen hemma. Hittills har vår vy för Insights inte visat kostnaden för laddning hemma, utan bara vad du spenderat när du laddat via Monta på andra laddpunkter.

Våra användare har berättat om besvären med att hålla reda på laddkostnaderna för hemmabruk och vad de har gjort för att kunna spåra dem, till exempel genom att skapa ett pris på den egna laddpunkten och sedan räkna ihop utgifterna manuellt. Även om vi älskar att höra om de här kreativa och smarta lösningarna, insåg vi att det var dags att bygga en bättre lösning så att man enkelt och smärtfritt kan hålla koll på kostnaderna.

Vi introducerar en ny vy för Insights för hemanvändare 

Tillsammans med en omarbetning av vyn för Insights har vi också lagt till prisgrupper. Med förnyelsen av insikterna och tillägget av prisgrupper kommer användare snart att kunna lägga till spårning av kostnader till sina laddpunkter. Spårningen baseras antingen på spotpriset eller på en fast avgift per kWh för att täcka den faktiska elkostnaden. 

Detta kan se i den nya vyn under Insights:

  • Totalt antal sessioner
  • Totalt antal debiterade kWh
  •  Minskade CO2-utsläpp genom SmartCharge 
  •  Minskade utgifter genom SmartCharge 
  • Totala kostnader
  •  Totalt kWh pris i genomsnitt 

Fliken Insights har delats upp i två:

  • Vyn för offentlig laddning visar alla laddningssessioner vid laddpunkter du inte äger. 
  • Vyn för laddning hemma visar dina laddningssessioner på laddpunkter som tillhör ett personligt Team där du är ägare eller administratör.

Mer information om Insights för hemanvändare finns i vårt blogginlägg om produktuppdateringar som publicerades tidigare denna månad.

Bättre representation av de faktiska kostnaderna

Bättre representation av de faktiska kostnaderna av privat laddning är värdefull information för dig som användare. Du behöver inte längre fundera på hur stor del av elräkningen som går till laddning av din elbil jämfört med resten av hushållets utgifter. 

Montas backendplattform analyserar denna information automatiskt så du slipper göra det själv. Funktionen har efterfrågats av våra användare och fått inspiration av våra kunders egna lösningar. Fortsätt kontakta oss - Tillsammans gör vi laddningen av din elbil bättre.

Du kanske också vill läsa

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram