En opladning for fremtiden

Det globale skifte fra benzindrevne biler til elbiler skaber en eksponentiel vækst i markedet for elbilopladning. Denne vækst forstærkes af nye elbilmodeller, statslige incitamenter og bestræbelser på at reducere afhængigheden af fossile brændstoffer. Elselskaber har en enestående mulighed for at blive centrale aktører og få nye indtægtsmuligheder.

Men økosystemet for elbilopladning skal integreres i elnettet, og denne udfordring for elselskaberne forhindrer elbilernes generelle udbredelse. Som vi nærmer os en elektrificeret fremtid, kan elselskaberne spille en afgørende rolle som bindeled mellem udbredelsen af ladestandere og udbredelsen af elbiler.

I dette blogindlæg ser vi på, hvorfor elselskaber bør tage del i markedet for elbilopladning, og hvordan de med Montas hjælp kan gøre det på en effektiv måde.

Elforbruget stiger

Eurostat hævder, at EU-landene producerede 2664 TWh el i 2020. Ifølge en Deloitte-rapport, hvori man skønner, at forbruget i Europa vil vokse med 1,8 % om året frem mod 2030, forventes 11 % af denne stigning at være drevet af transportsektoren som en konsekvens af den øgede udbredelse af elbiler.
Elforbruget i transportsektoren forventes at stige fra 59 TWh i 2017 til 200-260 TWh i 2030, hvilket skaber en efterspørgsel på ca. 140-200 TWh, som venter på en udbyder. I betragtning af gennemsnitsprisen på 1,86 kr. pr. kWh (Eurostat) svarer denne markedsudvikling til rundt regnet 263-376 mia. kroner i nye indtægtsmuligheder for europæiske elselskaber.

Kapløbet om elektrificering: Hold trit med elbilrevolutionen

Forsyningsselskaberne skal hurtigt ind på markedet og skabe en stærk tilstedeværelse, mens markedet stadig er i vækst. Men med skarp konkurrence og hurtige teknologiske fremskridt er det en udfordring at holde sig på forkant med udviklingen.

Desuden kan hindringer i form af lovgivning, infrastruktur og logistik gøre det vanskeligt at levere en problemfri, pålidelig ladeoplevelse til kunderne.

Succes vil kræve en proaktiv tilgang med tidlig investering og opbygning af et netværk af partnerskaber med andre aktører i branchen. Og for at holde sig relevant på dette marked i konstant udvikling er det afgørende at have en gennemgribende forståelse for kundernes behov og forventninger samt en tydelig og tilpasningsdygtig strategi.

Vind kapløbet om elbiler: Derfor skal forsyningsselskaber handle hurtigt og være manøvredygtige

Revolutionen inden for elbiler er allerede i gang, og som elselskab er det vigtigt hurtigt og effektivt at tilbyde produkter og tjenester til elbiler for ikke at miste markedsandele til konkurrenterne.

Hvis din konkurrent f.eks. tilbyder en attraktiv pakke med elbilopladning og eltjenester, som kunderne ikke kan modstå, skifter de måske udbyder, hvilket resulterer i en høj frafaldsrate og tabte indtægtsmuligheder for din virksomhed.

Ved at være proaktiv og investere i produkter og tjenester til elbiler kan du sikre din position på markedet og holde dig foran konkurrenterne. Således giver du også dine kunder en optimal oplevelse.

Ret ind, eller fald bagud

Elselskaber står over for en vigtig beslutning: Enten skal de tilpasse sig det voksende marked for elbilopladning eller risikere at se sig overhalet inden om af konkurrenterne. Med proaktivitet sparer du ikke alene omkostninger, men genererer også nye indtægtskilder ved at imødekomme elbilisternes behov. Det kræver dog, at du forholder dig til to væsentlige udfordringer:

  • Håndtering af den øgede belastning på elnettet
  • Udvikling af en universalløsning til forskellige ladebehov.

Første udfordring: Elnettet

I takt med elbilernes voksende popularitet udfordres elselskaberne af at skulle håndtere den stigende efterspørgsel på el og den medfølgende belastning af elnettet. Når elbiler med tiden udgør 50 % af køretøjsparken, kan det give problemer i perioder med spidsbelastning. Så for at sikre alle en stabil strømforsyning er der behov for effektive strategier i forhold til elbilernes indvirkning på elnettet. Heldigvis findes der løsninger, der kan bringe balance i elnettet og give alle en stabil adgang til el.

Øg fortjenesten med intelligent prisstyring

Elselskaber kan tiltrække flere elbilister og maksimere indtægtsmulighederne ved at tilbyde fleksible priser. Det indebærer, at priserne varierer i forhold til forskellige faktorer – som tid på dagen, brugt mængde energi (kWh) eller opladningens varighed – for at imødekomme individuelle ladebehov hos forskellige brugersegmenter.

F.eks. kan tilbud med lavere priser uden for spidsbelastningsperioderne eller rabatter for længere ladesessioner tiltrække elbilister til din ladetjeneste. Disse fleksible priser kan også være med til at mindske risikoen for overbelastning af elnettet ved at stimulere elbilister til at oplade deres køretøjer uden for spidsbelastningsperioderne, hvor efterspørgslen på el er lavere.

Maksimer strømeffektiviteten med lastbalancering

Effektiv energistyring er afgørende for at maksimere potentialet i bygninger og lokaliteters begrænsede strømforsyning. Lastbalancering er et smart værktøj i denne sammenhæng. Det spiller en vital rolle ved at sikre optimal strømfordeling og forebygge overbelastning, også når efterspørgslen topper.

Med den hurtige vækst i antallet af elbiler har lastbalancering fået endnu større betydning ved at understøtte stabilitet i elnettet og i individuelle elinstallationer. Ved at indføre lastbalancering kan du maksimere potentialet i din elinstallation uden at give afkald på ydeevne og pådrage dig ekstra udgifter. Lastbalancering sørger også for skalerbarhed i forhold til fremtidige belastningskrav, når der f.eks. installeres nye ladestandere.

Anden udfordring: Imødekom behovene hos samtlige kunder uanset forskelligheder

For effektivt at imødekomme forskellige behov må elselskaberne implementere en alt-i-én-software til administration af ladestandere. Det forenkler komplekse adgangs- og prissystemer til boliger, arbejdspladser, offentlige steder og tunge køretøjer.

Ved at vælge en pålidelig softwarepartner kan selskaberne strømline drift, vedligeholdelse og kundeservice og samtidig få indblik i dataene i realtid. En brugervenlig software, der er kompatibel med forskellige ladestandere, og som understøttes af fremragende kundeservice, sikrer desuden effektiv administration, færre omkostninger og optimeret ydeevne i de enkelte ladestandere.

Alt-i-én-løsning til forskellige ladebehov

Revolutioner din virksomhedsdrift

Montas platform er banebrydende for virksomheder, der ønsker at strømline driften og få færre driftsomkostninger. Platformen leverer en alt-i-én-løsning med et integreret system til regnskab, fakturering og betaling, hvilket giver fuld kontrol over priser, adgang og brug. Med funktioner som Wallet-systemet, prismotoren, medlemsgebyrer og abonnementer er det tunge slæb klaret, så du får frisat tid og ressourcer.

Administrer ladebrikker uden problemer med Montas brugervenlige app

Monta lægger også vægt på at uddelegere opgaver til brugerne, hvis vi kan, og hvis det gavner. F.eks. kan aktivering, blokering og sletning af ladebrikker uden videre klares i appen, så elselskaberne kan spare omkring 37-75 kroner på hver brik, der skal tagges og sendes til kunderne, samt den support, der omhandler mistede eller stjålne kort.

Optimer brugeroplevelsen med ladebriksystemet og masseuploadfunktionen

En af de mest imponerende funktioner på Montas platform er det brugerstyrede ladebriksystem, som gør det nemt og hurtigt at identificere ladestandere og brugere. Funktionen giver en problemfri brugeroplevelse, der styrker kundetilfredshed og loyalitet. Platformens masseuploadfunktion forenkler desuden processen for tilføjelse af flere ladestandere, så du sparer tid og besvær.

Find pålidelige installatører, og optimer ressourcefordelingen med Montas konsoliderede platform

Montas platform har også en offentlig jobside med installationsopgaver som gør det nemt at få kontakt til installatører og leverandører. Du får således nemmere adgang til en af de mest begrænsede ressourcer ved udrulningen af infrastruktur til opladning. Ved at imødekomme alle dine behov samlet sørger Montas platform for, at din drift er effektiv – også hvad omkostninger angår, hvilket gør dig konkurrencedygtig på markedet.

Tag del i elbilrevolutionen med Monta

Siden 2020 har Monta været engageret i at gøre elbilopladning til den bedst mulige oplevelse for hele elbiløkosystemet, inklusive elbilister, ladevirksomheder og elselskaber.

Vores mål er at støtte overgangen til en mere bæredygtig fremtid ved at hjælpe elbilister og virksomheder med at blive og forblive eldrevne. For at nå dette mål tilbyder vi markedets mest pålidelige app til elbilopladning foruden den mest avancerede platform til administration af ladestandere.

Oplev styrken i Montas alt-i-én-softwareløsning

Vi styrker pionererne inden for elbilbranchen som led i vores bestræbelser på at udvide infrastrukturen for elbilopladning og give alle en bedre mulighed for at bruge deres elbil.

Montas platform er allerede blevet anerkendt af ledende danske elselskaber som f.eks. SEF A/S og NRGi på grund af sin fleksibilitet og evne til at imødekomme kundernes unikke behov. Gennem vores alt-i-én-softwareløsning kan elselskaber udnytte vores ekspertise og teknologi til at strømline drift, reducere omkostninger samt få gavn af intelligente systemer til prissætning og lastbalancering, så de får større fleksibilitet og flere tilpasningsmuligheder.

Forspild ikke chancen for at blive frontløber på det stærkt voksende marked for elbilopladning. Samarbejd med Monta, og læg dig forrest i feltet.