Monta logo

En succeshistorie udfolder sig: Monta PowerBank forlader betafasen

Skrevet af Monta
Sidst opdateret: 20. oktober, 2023
I denne artikel
PowerBank Feature

Der er gået seks måneder, siden vi lancerede betaprogrammet for Monta Powerbank, og vi er ovenud begejstrede over de fremskridt, vi har gjort. Hver eneste dag har bragt os nærmere vores mål om at fremtidssikre økosystemet for elbiler og gøre det mere bæredygtigt. Resultaterne fra vores betaprogram i Danmark og Sverige taler deres tydelige sprog.

Det sidste halve år har vi udviklet og valideret en banebrydende teknologi, der forvandler ladestandere til værdifulde ressourcer som bidrager til elnetstabiliteten. Vores betaprogram har været genstand for entusiastisk deltagelse i Danmark og Sverige, og det har givet os mulighed for at verificere ladestandernes kompatibilitet på forskellige steder.

Vi er enormt glade for at kunne videregive de endelige resultater i dette blogindlæg og samtidig stolt annoncere, at vi er klar til at forlade betastadiet og gå live med vores innovative løsning i Østdanmark og Sverige. Vi har desuden planer om at lancere løsningen i Storbritannien.

Bidrag til elnettet: Hvorfor og hvordan?

Netbidrag har stor betydning, når der registreres ubalancer, som signalerer uventede dyk i elproduktionen (f.eks. når et kraftværk indstiller driften) eller stigninger i el efterspørgslen (som når mange enheder oplades samtidigt). Overbelastning af elnettet kan føre til strømafbrydelser og utallige problemer, som virker forstyrrende på vores daglige rutiner.

Hos Monta bestræber vi os på at gøre opladningen af elbiler i hjemmet mere bæredygtig for elnettet. Som deltagere i FCR-D-tjenesterne (Frequency Containment Reserve – Disturbance) har vi introduceret PowerBank, som er en funktion i Monta App, der forbinder forskellige hjemmeladere med elnettet. PowerBank afbryder og genstarter på genial vis ladeaktiviteter for at kunne justere efterspørgslen i forhold til registrerede ubalancer på elnettet.

For seks måneder siden udrullede vi betaversionen af PowerBank i Danmark og Sverige, hvor vi inviterede tusindvis af deltagere til at være en del af løsningen. De kunne dermed bidrage til et robust og bæredygtigt elnet og optjene Monta Wallet-kredit oven i købet.

Men hvor vellykket var det?

Her afsløres resultaterne

Vores betaprogram gav os nogle imponerende tal:

  • 3600 hjemmeladere i beboelsesområder deltog i Danmark og Sverige (primært hos private brugere).
  • Det lykkedes os at samle et gennemsnitligt elforbrug på 3 MW om natten (svarende til energiforbruget i 2250 husstande).
  • Nogle nætter samlede vi 8 MW og endda 10 MW elektricitet, hvormed vi kunne bidrage til at stabilisere elnettet (svarende til elektricitet til ca. 6000 husstande).

Og hvorfor er det vigtigt? Jo, fordi det er essentielt for vores hverdag at forhindre strømafbrydelser og stabilisere elnettet. Vi har brug for elektricitet til alt, lige fra opladning af vores telefoner til drift af vores virksomheder. Uden elektricitet er vi fortabte. Ved at deltage i dette program medvirker vi ikke kun til at sikre en stabil elforsyning, men vi bidrager også til en mere bæredygtig fremtid. Det er en win-win-situation for alle involverede parter.

Visualisering af elnettets balance med PowerBank

Følgende graf viser udsvinget i den skandinaviske netfrekvens i løbet af morgenen den 26. april. Frekvensen afspejler direkte, hvor afbalanceret elnettet er, og alt udstyr, der er sluttet til det, er designet til at fungere ved 50 Hz.

Grafen viser, hvordan en pludselig og uventet nedlukning af et svensk atomkraftværk påvirker den nationale netfrekvens. Normalt er der balance ved 50 Hz, og ethvert frekvensudsving signalerer ubalance. Hver gang frekvensen falder til 49,9 Hz eller derunder på grund af en nedlukning, aktiveres et trestrenget responssystem. Monta hjælper til i den såkaldte primære reserve, som reagerer hurtigt inden for de første 5-30 sekunder. Alle igangværende opladninger sættes på pause, hvilket skaber en omgående reduktion i elforbruget. Dermed matches det mønster, som ubalancen har skabt, og elnettet stabiliseres. Andre typer aktiver, der reagerer langsommere, sikrer elnettets stabilitet efter de 30 sekunder, og alle ladestandere kan fungere normalt igen.

Den anden graf illustrerer frekvenssituationen i Østdanmark, som er koblet sammen med Sverige. Her ses et pludseligt frekvensfald, hvilket afspejler en risiko for omfattende strømafbrydelser. Hvis frekvensen ikke hurtigt bringes i balance igen tilbage på de 50 Hz (f.eks. ved hjælp af teknologier som PowerBank), vil alle generatorer, der er sluttet til elnettet, blive frakoblet pga. overophedning, hvilket kan føre til pludselige strømtab, som igen via en dominoeffekt kan medføre total strømafbrydelse. Det er her, PowerBank spiller en afgørende rolle ved at afbalancere elnettet, og det understreger løsningens betydning på fleksibilitetsmarkederne. Det understreger også behovet for beredskab til at håndtere ubalancer på elnettet samt de tilknyttede indtægtsmuligheder for transmissionssystemoperatøren (TSO).

En bedre fremtid begynder her

Tilmeldingerne omfattede ladestandere i fem forskellige budområder, som spænder over Danmark og Sverige. Hvert område har sit eget uafhængige elektricitetsmarked, som vi kunne deltage i. Det betyder, at vi nu efter validering af vores PowerBank-teknologi kan hjælpe med at stabilisere elnettet på fem forskellige markeder, hvilket har en betydelig indvirkning på energiøkosystemets overordnede bæredygtighed.

Som en del af Monta PowerBanks betaprogram har hver tilmeldt ladestander fået 0,15 DKK/kWh i kredit, dog højst 50 DKK pr. måned. Vi er taknemmelige for støtten fra vores betatestere og er glade for at kunne meddele, at næsten alle vores brugere nåede kreditgrænsen på 50 DKK. Det er nu heller ikke nogen overraskelse, da det kun kræver opladning for 333 kWh om måneden at nå denne grænse – mindre end hver bruger gennemsnitligt lader for om måneden. Det vidner om programmets succes og vores brugeres vilje til at være en del af løsningen på nationale energiproblemer.

Fra test til læring

Vi har lært meget af at teste betaprogrammet for Monta PowerBank. Deltagelse i nettjenester og fleksibilitetsmarkeder kræver levering af præcise data om realtidsforbruget på hver ladestander. Selvom det har medført en betydelig stigning i dataoverførslen mellem Monta og ladestanderne, formår vi at håndtere mængden af meddelelser og arbejder tæt sammen med forskellige ladestanderproducenter om at forbedre vores måde at kommunikere opdateringer med deres ladestandere på.

Tests af at stoppe igangværende opladninger er blevet udført i Montas laboratorium og på nærliggende ladepladser for at kunne sikre, at vi kan garantere de reaktionstider, som fleksibilitetsmarkederne kræver, og tjekke de enkelte ladestanderes kompatibilitet med funktionen.

En enkel måde at bidrage til en grønnere fremtid på

Monta PowerBank-programmet er det er første skridt i retning mod et mere bæredygtigt og veludviklet elnet. Du kan hjælpe dit lokalsamfund og oven i købet få kredit i Monta Wallet på samme tid ved kortvarigt at sætte din opladning på pause, hvis der er ustabilitet på elnettet, og derefter genstarte den igen. Det er en lille pris at betale for alle de fordele, der medfølger. Den stigende ustabilitet og uforudsigelighed i elproduktion og elforbrug øger risikoen for strømafbrydelser og strømsvigt, og det kan have stor indflydelse på mange menneskers liv.

Fremtiden for Montas PowerBank

Med den vellykkede afslutning på vores omfattende betatest og valideringsfase glæder det os at kunne meddele, at Montas PowerBank-teknologi er blevet tilstrækkeligt moden til at kunne deltage i hjælpetjenester. Med udgangspunkt i Østdanmark (Sjælland) og Sverige vil vores teknologi snart yde meningsfulde bidrag til elnettet.

Vi vil gerne rette en dybfølt tak til alle, der har været med på denne rejse og arbejdet for en bæredygtig fremtid, der garanterer pålidelig strømforsyning i flere generationer.

En besked til deltagerne i PowerBank-betaprogrammet i Danmark og Sverige

Nu, hvor vi er på vej ud af vores betafase, er der flere vigtige opdateringer, vi gerne vil dele med vores deltagere.

Kompatibilitet mellem ladestandermodeller og PowerBank

Fra den 1. juli er det kun deltagere med ladestandere, der er kompatible med vores PowerBank-løsning, som fortsat vil få kredit for at være tilmeldt PowerBank. Du kan tjekke, om din ladestander er kompatibel med PowerBank, her.

Hvad afgør denne kompatibilitet? Den hastighed, hvormed din ladestander kan sende oplysninger tilbage til vores system, så vi kan regne med den pågældende ladestander til at afbalancere elnettet, når behovet opstår.

Vi samarbejder aktivt med producenterne af ladestandere for at udvide vores integration med et bredere udvalg af modeller og mærker, så flere mennesker kan blive en del af PowerBank-fællesskabet.

Ændringer af vilkår og betingelser

Vi foretager en mindre ændring af vores vilkår og betingelser i forbindelse med overgangen fra PowerBank BETA til PowerBank: Den garanterede minimumbetaling justeres fra 0,15 DKK pr. ladet kWh til 0,05 DKK, mens loftet fastholdes på 50 DKK om måneden.

Fremtiden – virksomhedsladere

Fremadrettet vil vi inkorporere ladestandere hos virksomheder i programmet. Det vil forbedre den tilgængelige strømforsyning i løbet af dagen, da disse ladestandere bruges i arbejdstiden. Denne udvidelse vil styrke vores indvirkning på elnettet, så vi kan hjælpe med at sikre alle en stabil strømforsyning.

Næste destination for PowerBank-teknologien

Vi har rettet blikket mod det britiske marked med henblik på fortsat betatestning af vores PowerBank-teknologi. Formålet er at hjælpe elnets operatører med at forbedre deres infrastrukturs ydeevne.

Ved at deltage i Monta PowerBank-programmet bidrager du aktivt til at forebygge strømafbrydelser og gøre en væsentlig forskel i dit lokalsamfund.

Stay in charge logo
Tilmeld dig nyhedsbrevet Stay in Charge, dit kompas til opladning af elbiler:

Udvalgte relaterede artikler