Monta logo

PowerBank

Det har aldrig været så udbytterigt at understøtte netstabiliteten.

Hvad er PowerBank?

PowerBank er første skridt mod et mere bæredygtigt og udviklet elnet. Det er Montas forebyggende løsning, der registrerer ubalancer på elnettet og kortvarigt sætter igangværende opladninger på din hjemmelader på pause for at forhindre strømafbrydelser.

Med PowerBank hjælper du lokalsamfundet og optjener Monta Wallet-kredit som belønning. Det er en smart måde at holde elektriciteten kørende på og samtidig understøtte overgangen til elbiler.

Problemet

Forbrug af el spiller en væsentlig rolle i vores daglige aktiviteter til drift af alt fra hjem og kontorer til biler. Flere faktorer kan dog skabe ubalancer på elnettet, og det kan medføre strømafbrydelser eller -udfald.
Agnostisk over for hardware ikon
Forældet netinfrastruktur

Det nuværende elnet blev etableret for mange år siden og kæmper for at følge med den stigende efterspørgsel på elektricitet.

Agnostisk over for hardware ikon
Svingende energibehov

Uventede spidsbelastninger kan overbelaste systemet og dermed forårsage strømafbrydelser, mens overskydende energi kan gå til spilde, når efterspørgslen er lav, hvis der ikke er tilstrækkelig lagringskapacitet.

Agnostisk over for hardware ikon
Tilgængeligheden af traditionelle energiressourcer

Når der er mangel på traditionelle energikilder, kan kraftværker blive tvunget til at nedskalere eller lukke ned, hvilket belaster elnettet og skaber risiko for energimangel.

Agnostisk over for hardware ikon
Ustabil forsyning af vedvarende energi

Uforudsigeligheden ved vedvarende energikilder som sol- og vindkraft har gjort elproduktionen mere ustabil.

Disse faktorer kombineret med overforbrug giver en væsentligt øget risiko for pludselige strømudfald og -afbrydelser, der på få sekunder kan påvirke store områder.

Elektricitetsnet
Powerbank-løsning

Hvad er Montas løsning?

PowerBank forbinder flere ladestandere til elnettet, hvilket gør det muligt for Monta at styre opladningsaktiviteterne gennem kortvarigt at pause og derefter genoptage opladningen af elbilen som respons på ubalancer i elnettet. På den måde hjælper PowerBank med at fordele og afhjælpe belastningen forårsaget af den svingende produktion og det høje forbrug af elektricitet, hvilket kan forhindrer strømafbrydelser.
Find ud af, hvordan det gik for PowerBanks betaprogram i Danmark og Sverige, her.

Hvad kan PowerBank gøre for dig?

Montas PowerBank giver dig mulighed for at være en del af løsningen for et mere bæredygtigt og udviklet elnet, samtidig med at du optjener Monta-kreditter undervejs. Det eneste, du skal gøre, er at give Monta lov til kortvarigt at pause og derefter genoptage ladesessionen på din ladestander, når elnettet er ustabilt. Så enkelt er det.
Power Bank opladning
Bidrag til et bæredygtigt elnet

Når du har PowerBank integreret i din ladestander, skaber du et robust energinet, afbøder mulige strømafbrydelser og understøtter nettets stabilitet.

Optjen Monta Wallet-kredit

Du optjener Monta-kredit for hver kWh, du oplader. Du kan tjene op til 50 kr. om måneden i Monta Wallet-kredit med en minimumsindkomst på 5 øre pr. opladet kWh. Indtjeningen afhænger af markedsprisen på el og krediteres efter hver opladning. Kreditten kan bruges til opladning i Montas roamingnetværk, abonnementsbetaling og køb af varer som simkort, QR-stickers, RFID-brikker med mere i Monta Shop.

PowerBank

Kom i gang i dag, lås op for belønninger i morgen, og understøt en mere bæredygtig fremtid.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan tilmelder jeg mig PowerBank?

PowerBank vil automatisk blive aktiveret på alle kompatible ladestandere, der betjenes af Monta (hjemmeopladere) fra den 1. februar 2024, og på ladestandere, der betjenes af professionelle operatører fra den 1. marts. Denne automatiske tilmelding er en opdatering af vores brugsbetingelser og vil i første omgang blive implementeret i Østdanmark, med planer om at udvide til resten af Danmark, Sverige, Storbritannien og Irland i de følgende måneder.

Du kan fravælge PowerBank ved at henvise til vores vejledninger til app- og portalbrugere.

Hvad er elnettet?

Elnettet er den infrastruktur, der dækker hele elektricitetens løbebane. Lige fra kraftværkerne, hvor strømmen genereres, transmissions- og forsyningslinjer, hvorigennem den transporteres, og helt til dit hjem, hvor den forbruges. Elnettet er et komplekst system, der afhænger af flere forskellige aktører, herunder energileverandører og kontrolinstanser.

Hvorfor har elnettet brug for hjælp?

Elnettet udsættes i dag for større spidsbelastninger og fald end nogensinde før.

Elproduktionen bliver mere ustabil, når den afhænger af vejr som vind og sol, og som følge af omkostningerne ved og knapheden på traditionelle energiressourcer.

Efterhånden som verden bliver mere afhængig af el til at holde vores hjem, kontorer og samfund kørende, stiger behovet for energi. Vi arbejder derfor hårdt for at forbedre elnettets pålidelighed.

Hvad er PowerBank?

PowerBank hjælper med at stabilisere elnettet ved at fordele den belastning, det udsættes for i kraft af omskifteligheden i produktionen og forbruget af elektricitet, og som ellers kan medføre strømafbrydelser.

PowerBank forbinder forskellige hjemmeladere til elnettet, så Monta kortvarigt kan sætte ladeaktiviteterne på pause for så at genoptage dem (normalt efter et par sekunder), afhængigt af hvor stor ubalancen er på det pågældende tidspunkt.

Montas PowerBank giver dig mulighed for at være en del af løsningen på en mere bæredygtig netudvikling og for samtidig at hjælpe andre.

Skal jeg betale for PowerBank?

PowerBank er, som alle andre Monta-funktioner, gratis og kræver ikke abonnement. Du skal blot tilmelde dig for at få adgang til PowerBank og være med til at afbalancere elnettet.

Hvor længe vil min opladning være sat på pause?

Pausen i ladeprocessen varer ca. 10 sekunder, og for det meste varer den ikke mere end 30 sekunder. Kun under ekstreme omstændigheder som følge af eksterne faktorer kan pausen vare op til 15 minutter. Selv da vil brug af PowerBank ikke forstyrre din ladeoplevelse: Din bil er klar til brug, når du har brug for det, og batteriprocenten vil nå dit fastsatte niveau.

Hvad betyder det, at elnettet er i "ubalance"?

Elnettet er i balance, når slutbrugerne forbruger den samme mængde energi, som der genereres hvert sekund. Når den mængde energi, der forbruges, er meget højere eller lavere end den mængde elektricitet, der genereres, er elnettet i ubalance.

Når der er en uventet stigning i efterspørgslen på eller forsyningen af elektricitet (f.eks. hvis et kraftværk afbrydes), kommer elnettet i ubalance, og det giver større risiko for strømafbrydelse. For at undgå det kan Monta sætte opladning af elbiler på pause, så efterspørgslen på elektricitet falder, og belastningen af elnettet mindskes.

Hvorfor gør vi det?

Monta har som fast mål at fremtidssikre elbilernes økosystem. Med stigende omskiftelighed og uforudsigelighed i elproduktion og elforbrug er der øget risiko for strømafbrydelser eller strømsvigt, der kan påvirke mange menneskers liv.

Montas løsning på problemet med strømsvigt er enkel: Registrer ubalancen i elnettet, og sæt midlertidigt igangværende opladninger på pause. På den måde kan vi sammen forhindre strømafbrydelser.

Hvordan får jeg gavn af PowerBank?

Ved at invitere dig til at blive bruger af PowerBank gør Monta dig i stand til at være en del af løsningen på landets energiproblemer: Du giver os tilladelse til at sætte opladningen af din elbil på pause og genstarte den, når elnettet har mest brug for det.

Til gengæld kan du få op til 50 kr. om måneden i din Monta Wallet, afhængigt af hvor meget strøm, der går til at oplade din elbil.

Er PowerBank tilgængelig for alle ladestandere?

Desværre ikke. Du kan tjekke, om din oplader understøtter PowerBank, her. Du får glæde af fordelene ved PowerBank, hvis vi må bruge din ladestander til at afbalancere elnettet med. Vi arbejder tæt sammen med vores partnere om at gøre alle modeller kompatible med vores løsning.

Virker PowerBank alle steder?

Vi arbejder i øjeblikket på at aktivere PowerBank forskellige steder. Fra i dag er funktionen tilgængelig i Østdanmark og Sverige og lanceres snart i Storbritannien og Irland.