Dela denna artikel

I denna artikel
ocpp 2.0.1

I takt med att elbilar blir allt populärare ökar också behovet av tillförlitlig och lättillgänglig laddningsinfrastruktur. Öppna standarder såsom Open Charge Point Protocol (OCPP) är en viktig komponent i utvecklingen av infrastrukturen för elbilsladdning och spelar en avgörande roll i att främja driftskompatibilitet mellan hårdvaru- och mjukvaruleverantörer. Det gör det möjligt för olika aktörer att medverka på marknaden.

OCPP 2.0.1 är framtidens protokoll som du helt enkelt inte får missa, med fördelar både för laddpunktsoperatörer och elbilsförare. I den här bloggen tar vi upp förbättringarna med OCPP 2.0.1 och hur de kan vara till hjälp för att ligga steget före på den ständigt föränderliga marknaden för elbilsladdning.

OCPP 1.6 vs OCPP 2.0.1

Open Charge Point Protocol (OCPP) är en kommunikationsstandard som säkerställer driftskompatibilitet mellan laddstationen för elbilen och det centrala hanteringssystemet. OCPP 1.6 har under en tid varit en pålitlig och allmänt antagen lösning för elbilsladdningsnätverk. Tack vare nya tekniker och den växande efterfrågan på avancerad övervakning och ökad stabilitet har OCPP 2.0.1 kunnat utvecklas.

OCPP 2.0.1 erbjuder allmännnyttiga företag, laddpunktsoperatörer (CPO) och elbilsägare avancerade smarta laddningsmöjligheter och kontrollfunktioner. Den här versionen har flera förbättringar, såsom stöd för ISO 15118-standarden för säker kommunikation mellan laddpunkten och elbilen. Dessutom erbjuder OCPP 2.0.1 ett bredare utbud av smarta laddningsfunktioner som ger allmännyttiga företag, laddpunktsoperatörer och elbilsägare bättre kontroll över laddningsprocessen.

OCPP 1.6 är en vedertagen lösning som räcker i de flesta fall i dagsläget, men OCPP 2.0.1 anses vara framtidens protokoll. Eftersom de flesta tillverkare och tjänsteleverantörer planerar att övergå till OCPP 2.0.1 under de kommande åren har några leverantörer av laddpunkter redan börjat marknadsföra laddpunkter baserade på detta protokoll.

OCPP 2.0.1 är en avancerad version av OCPP-protokollet och innehåller flera förbättringar och nya funktioner jämfört med föregångaren OCPP 1.6, som man bör känna till.

Enhetsmodell

En av de viktiga förbättringarna med OCPP 2.0.1 är enhetsmodellen, som är en banbrytande förändring för laddpunktsoperatörer med förbättrad kontroll och övervakning av laddningsinfrastruktur.

Prediktivt underhåll

Enhetsmodellen erbjuder laddpunktsoperatörer ett anpassningsbart och välstrukturerat rapporteringssystem för laddpunktsstatus som kan utformas efter specifika behov. Detta är särskilt fördelaktigt för stora laddpunktsoperatörer som kan övervaka viktiga variabler i laddpunkten för att förutse och förebygga eventuella fel. Med den här funktionen kan laddpunktsoperatörer få meddelanden och omedelbart åtgärda eventuella problem om laddpunktens mätvärden överskrider en viss gräns, såsom fläkthastighet eller temperatur, vilket säkerställer optimal prestanda.

Förbättrad dataövervakning

Vidare har OCPP 2.0.1 ytterligare en fantastisk funktion – anpassningsbara händelsemeddelanden. Med den här funktionen kan det centrala hanteringssystemet abonnera på specifika variabler och få uppdateringar endast när det sker en förändring av dessa variabler. Det är en betydelsefull förbättring jämfört med OCPP 1.6, som kan vara resurskrävande eftersom det endast stöder periodiska meddelanden och måste behandla alla data samtidigt. Montas PowerBankär ett perfekt exempel på detta som kräver exakt övervakning av varje laddpunkts energiförbrukning varje sekund! Eftersom laddpunktsoperatörerna endast får uppdateringar vid förändringar blir kommunikationen mer effektiv och lätthanterlig.

Det är viktigt att notera att enhetsmodellens funktionalitet i högsta grad är beroende av tillverkarens implementeringar. Tillverkare har möjlighet att bestämma vilka komponenter de vill publicera via enhetsmodellen, även om det finns en lista med standardiserade variabler och komponenter i bilagorna till OCPP 2.0.1. Det är viktigt för laddpunktsoperatörerna att upprätthålla ett nära samarbete med tillverkarna för att se till att laddpunkter stöder övervakning av olika viktiga komponenter, såsom fläktar, temperatur, signalstyrka med mera.

Inställning och visning av elnätsavgifter och kostnader på laddstationer

En annan vikig förbättring för laddpunktsoperatörerna är möjligheten att ställa in och visa information om elnätsavgifter och kostnader för elbilsförarna på deras eget språk vid laddstationerna, vilket gör laddningen mer transparent och användarvänlig. Funktionen förenklar laddningsprocessen för operatörer och främjar införandet av elbilar.

Konfigurera laddsstationens skärmmeddelanden

Med OCPP 2.0.1 kan laddpunktsoperatörerna anpassa meddelandena som visas på laddstationerna. Meddelandena kan visa den gällande elnätsavgiften innan föraren börjar ladda, kostnaden som tas ut under laddningssessionen och den totala kostnaden. Det är värt att notera att i vissa länder kommer den här funktionen att vara obligatorisk för att följa framtida bestämmelser. Därför är det nödvändigt att skaffa den här funktionen för laddstationer av elbilar så att de säkert ska uppfyller de lagstadgade kraven.

Genom att visa information om elnätsavgift och kostnad för elbilsförarna ökar öppenheten och förtroendet för laddningsprocessen. När den gällande elnätsavgiften visas innan en förare börjar ladda kan föraren fatta välgrundade beslut och undvika oväntade kostnader. Dessutom kan de övervaka utgifterna och planera därefter när de ser den aktuella kostnaden under laddningstransaktionen och den totala slutliga kostnaden.

Aktivera kreditkortsbetalningar direkt på laddpunkterna

Detta förbättrar inte bara användarupplevelsen utan ser även till att tillverkare av laddpunkter inte behöver använda kreditkortsterminalerna för att ange priser, vilket förenklar laddningsprocessen och minskar risken för fel. Det förenklar också laddningsprocessen för operatörerna. I dagsläget använder vissa tillverkare kreditkortsterminaler för att ange priser, vilket kräver ytterligare maskin- och programvarukonfigurationer. Med OCPP 2.0.1 kan laddpunktsoperatörerna konfigurera elnätsavgifter och kostnader direkt från sitt system för hantering av laddpunkter (CPMS), såsom Monta, som sedan visas på laddstationerna.

Gör elbilsladdning enkelt med ISO 15118-integrering

Att ladda elbilen blir så mycket enklare! Med det stöd som OCPP 2.0.1 har för ISO 15118 kommer elbilsförare att kunna ladda effektivt och säkert med Plug & Charge-tekniken.

Plug&Charge

OCPP 2.0.1 spelar en avgörande roll för Plug&Charge-teknikens framgång genom att stödja ISO 15118 och dess kommunikationsprotokoll, vilket gör laddning av elfordon mer tillgänglig och smidig för elbilsförarna. Med OCPP 2.0.1 kan laddstationen och elbilen kommunicera direkt, vilket undanröjer behovet av externa identifierings- eller autentiseringsmetoder, såsom RFID-kort eller laddningsappar. Det här möjliggör effektiva automatiserade kommunikations- och faktureringsprocesser som gör elbilsladdning enkel och problemfri. Plug&Charge-tekniken i kombination med OCPP 2.0.1 är inte bara till nytta för elbilsförare och husägare utan också för offentliga platser såsom arbetsplatser och laddstationer, vilket gör elbilsladdning ännu mer tillgängligt och användarvänligt.

Enkel prioritering av kritiska belastningar med Smart Charging

En betydande förbättring med OCPP 2.0.1 är möjligheten för elbilsföraren att få mer exakt information. Genom att samla in data från bilen, såsom laddningsstatus (SoC), laddningshastighet, kWh-gräns och hämtningstid kan Smart Chargingge mer exakta uppskattningar om laddningstiden, när bilen kommer att vara fulladdad och klar att hämtas. Det här innebär att det inte längre är nödvändigt att ständigt kontrollera appen.

OCPP 2.0.1 underlättar också direktinmatningar med Smart Charging från energihanteringssystem (EMS) eller systemansvarig för distributionssystem (DSO) till en laddstation. Det gör det möjligt att prioritera kritiska belastningar vid hög efterfrågan på nätet och stöder integrerad Smart Charging via ISO 15118, vilket förbättrar kommunikationen och säkerheten. Med OCPP 2.0.1 kan elbilarna kommunicera den begärda energimängden i kWh, vilket i sin tur ger en mer elnätsanpassad, säker och smidig laddning.

Jämfört med föregångaren OCPP 1.6 har OCPP 2.0.1 flera fördelar, bland annat möjligheten att begära en specifik mängd ström som laddstationen behöver. OCPP 1.6 tillhandahåller endast laddningsstatus, vilket begränsar hanteringen av laddningshändelser. I och med den ökande efterfrågan på elbilsladdning och införandet av V2G-kommunikation (vehicle-to-grid) som kräver dubbelriktad och specifik smart kommunikation, blir OCPP 2.0.1 allt mer avgörande.

Ett säkrare protokoll för elbilsladdning

Protokollet för OCPP 2.0.1 erbjuder förbättrade säkerhetsfunktioner jämfört med föregångaren, vilket gör det till en säkrare kommunikationskanal för elbilar och administrationsplattformar för laddstationer. Protokollet använder kryptering på protokollnivå som gör att det inte behövs någon VPN-anslutning eller tredje part för att garantera säker kommunikation. Nya säkerhetsprofiler för autentisering, säkra uppdateringar av programvara, säkerhetsloggning och meddelanden från säkerhetshändelseloggar ger en högre säkerhetsnivå.

På Monta har vi redan bakåtanpassat säkerhetsförbättringarna till OCPP 1.6, men det är inte alla laddpunkter som har implementerat dessa säkerhetsfunktioner ännu. I takt med att efterfrågan för säkrare kommunikationskanaler ökar är det dock troligt att det snart blir obligatoriskt för laddpunkterna att stödja dessa nya säkerhetsnivåer.

Förbättrad datahantering: Effektiva transaktioner och minskad dataanvändning

I takt med marknadens snabba tillväxt har effektiv hantering av stora mängder data blivit allt viktigare. Med den senaste uppdateringen av OCPP 2.0.1 har betydande förbättringar gjorts i dataavsnittet. Transaktionshanteringsmodellen har förenklats, vilket ger en smidigare användarupplevelse. Dessutom är nu datakomprimering obligatorisk på serversidan och det gynnar laddpunktsoperatörer med laddpunkter med mobila anslutningar genom att minska behovet för dataabonnemang.

Vägen framåt: implementering av OCPP 2.0.1

Även om protokollet för OCPP 2.0.1 innehåller många fördelar för elbilsladdningsnätverk, såsom förbättrad säkerhet, smarta laddningsmöjligheter och utökningsbarhet har det vissa begränsningar. Protokollet tillåter till exempel inte ännu anpassade och visualiserade gränssnitt, och laddpunktsoperatörer kan inte kontrollera hela användarupplevelsen.

Trots dessa begränsningar och det faktum att OCPP 1.6 fortfarande används i många laddningssystem planerar de flesta tillverkare och tjänsteleverantörer att snart övergå till OCPP 2.0.1. De är medvetna om dess potential att bli framtidens protokoll. Även om införandet av OCPP 2.0.1 går långsamt så gör utökningsbarheten, den förbättrad säkerheten och de smarta laddningsmöjligheterna det till ett bättre val för elbilsladdningsnätverk.

Eftersom marknaden för elbilar fortsätter att växa kommer öppna kommunikationsstandarder som OCPP 2.0.1 som främjar driftskompatibilitet och nyskapande att vara nödvändiga. Även om det kan finnas vissa begränsningar kan införandet av OCPP 2.0.1 ge betydande fördelar för elbilsladdningsnätverk och ta det ett steg i rätt riktning.

På Monta arbetar vi för närvarande i nära samarbete med laddpunktsoperatörer och tillverkare med implementeringen av OCPP 2.0.1. Vi välkomnar alla som vill delta i utvecklingen att kontakta oss!