Montas funktioner / Dubbel Lastbalansering

Dubbel Lastbalansering

Genom att använda en smart mätare (dvs. MODBUS) kan du använda Monta för att ta hänsyn till fluktuationer i effektbehovet på ett delat nätaggregat, till exempel en byggnad.
Prova funktionen

Inom Montas Portal kan du ställa in:

  • Totalt antal tillgänglig ampere (63 A)

  • Datakälla (Enegic, meter ansluten till laddpunkt etc.)

  • Placering av mätare (med eller utan laddpunkternas förbrukning)

  • Buffert för att förhindra att laddpunkterna överskrider strömförsörjningen

  • Felsäkrad som sänker laddpunkterna, om anslutningen bryts

  • Felsäkrad aktiveringsperiod (tidsintervallen mellan när Monta tar emot data)

Med dessa data kan du optimera strömförsörjningen på en given plats och använda vilken hårdvara du vill.
Hur den dubbla dynamiska belastningsutjämningen fungerar

Elevate your EV charging experience

Get started

Bättre laddupplevelse för elbilar

Kom igång