Montas funktioner / SmartBooking

SmartBooking

Reservera en laddpunkt är Montas version av ett bokningssystem.
Prova funktionen

Vad är SmartBooking?

Till skillnad från SmartQueue är den här funktionen inte utformad för att öka utnyttjandet av en laddpunkt. Istället är den utformad för att tillåta ägare att prioritera vissa bilar och för att hjälpa bilar som är i akut behov av att laddas.

Hur man reserverar laddpunkt

  • Du kan reservera en laddpunkt ät gången och endast laddpunkter som redan är tillgängliga.
  • Att boka en laddpunkt blockerar laddpunkten från bokningstillfället tills du anländer.
  • Som standard kostar det 50% av vad det skulle kosta dig att ladda per minut när du bokar en laddpunkt.
  • Avbokning innebär inte att du får tilbaka de minuter du redan spenderat.
Den här funktionen är designad för vagnparken där vissa fordon behöver prioritet och andra en laddstation där vissa användare kan vara villiga att betala extra för att garantera en laddpunkt.
Ikon för smart bokning

Eftersom en laddning ofta tar flera timmar och varierar beroende på typ av bil och batteriprocenten när bilen anländer, kom vi fram till att det skulle vara olämpligt att reservera en tid i förväg.

Att tillåta den här typen av reservationer kommer att leda till att ett stort antal laddare måste låsas för användare som ännu inte har anlänt och resultera i att utnyttjandegraden sänks.

Elevate your EV charging experience

Get started

Bättre laddupplevelse för elbilar

Kom igång
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram