Monta Finansiering

Amerikanska investmentbolaget Energize Ventures går in med 30 miljoner euro i laddföretaget Monta. Det nya kapitalet ska användas för att expandera till nya marknader, skapa transparens på elmarknaden och digitalisera infrastrukturen för elnätet.

Monta, den enda helhetsplattformen för hantering av elbilsladdning, meddelade idag att företaget har fått in ytterligare 30 miljoner euro från Energize Ventures, som en del av en serie A+-runda. Energize Ventures är ett ledande globalt investmentbolag med fokus på digital innovation för energi och hållbarhet. Tidigare har Creandum, Pale Blue Dot, byFounders och Headline också investerat i Monta. Den senaste finansieringen innebär att Monta, som grundades 2020, värderas till 155 miljoner euro, motsvarande cirka 1,7 miljarder kronor.

Den svenska försäljningen av elbilar dubblerades under 2021 jämfört med 2020 men bristen på laddningsinfrastruktur för elbilar är fortfarande ett av de största hindren för storskalig elbilsanvändning. Dels behöver 3 000 nya offentliga laddningsstationer byggas varje vecka för att Europa ska nå sitt mål att ha en miljon laddningsstationer till 2025, dels hindras ofta kundupplevelsen av ett fragmenterat ekosystem av operatörer och laddstationsägare. 

Monta, som leds av ett team av serieentreprenörer, levererar en helhetsplattform för laddning av elfordon som förenklar och effektiviserar utbyggnad, användning och förvaltning av laddinfrastruktur för fordon. Via Montas plattform har laddstationens ägare full insyn i laddplatsernas användning, prissättning, åtkomst och transaktioner. För elbilsägare erbjuder Monta funktioner för bokning, virtuella köer och betalning på en och samma plattform samt tillgång till offentliga laddstationer. 

– Vi strävar efter att helt digitalisera ekosystemet för elbilar för att ta itu med alla direkta utmaningar i branschen och bygga mot en mer transparent och flexibel framtid. Genom att samarbeta med hårdvarutillverkare kan vi leverera nya funktioner direkt i hårdvaran, som vår nya funktion som gör det möjligt för operatörer att ställa in en procentsats ovanpå spotpriset för att följa marknadens fluktuationer och automatiskt erbjuda ett rättvist pris för laddning, säger Casper Rasmussen, vd på Monta. Energizes investering och våra återkommande investerare har ett starkt förtroende för vår vision, vårt team och vår mjukvara som en hörnsten i framtidens mobilitetsinfrastruktur.

Montas plattform för hantering av elbilsladdning används av många stora företag inom infrastruktur, flyg- och transportbranschen som Vestas, Köpenhamns flygplats och PostNord samt av grossister, som använder Monta för att utbilda installatörer. Sedan Montas senaste finansiering i januari 2022 har Monta säkrat strategiska partnerskap med hårdvarutillverkare för att lansera sitt program Powered by Monta (PBM) på flera marknader. Bland de viktigaste partnerna finns Garo, CTEK och ABB, som alla har en rad laddningsstationer i Europa, samt Zaptec, som nyligen lanserade Zaptec Park, en app med samma varumärke för sina användare.

– Marknadspenetrationen för elbilar ökar kraftigt i takt med att ekonomiska, regulatoriska och klimatrelaterade faktorer påskyndar den breda användningen av elbilar och utbyggnaden av laddningsinfrastruktur måste hålla jämna steg. Vi förväntar oss att mer än 1,6 miljoner offentliga laddare och 20 miljoner privata laddstationer kommer att installeras i USA och Europa fram till år 2025, säger Juan Muldoon, partner på Energize Ventures. I takt med att marknaden för elbilsladdare växer och blir alltmer vanlig, erbjuder Monta en mjukvarulösning som möjliggör en enhetlig, förbättrad laddningsupplevelse för aktörer i hela värdekedjan – från installatörer till elbilsförare. Vi är glada över att samarbeta med Monta när de banar väg för en mer skalbar och hållbar laddinfrastruktur.

Monta kommer att använda det nya kapitalet för att öppna upp nya marknader, bland annat i Nordamerika, samtidigt som man befäster sin position i Skandinavien, Storbritannien och Tyskland, som alla har lagstiftning som är planerad att förbjuda försäljning av nya fordon med förbränningsmotor senast 2025, 2030 respektive 2035. För att ytterligare stödja behoven i EU och USA – som har satt upp ett mål om att 50 procent av bilförsäljningen ska utgöras av elfordon senast 2030 – kommer Monta att lansera fler produktinnovationer och utveckla viktiga funktioner för att hjälpa elbilsförare och ägare av laddstationer att smidigt navigera i branschen.

På längre sikt vill Monta utöka sin produktutveckling till att omfatta nätförvaltningstjänster, med tanke på de utmaningar som uppstår när allt fler elbilar kommer ut på vägarna. Så småningom förväntar sig Monta att kunna underlätta försäljningen av överskottsenergi tillbaka till nätet (V2G), hantera driftskompatibilitet med annan teknik utan koldioxidutsläpp (V2H, V2X), hjälpa till att skapa lokala energimarknader och ge slutanvändarna möjlighet till äganderätt över sin energiförbrukning. 

– För att kunna dra nytta av dessa nya möjligheter krävs förändringar i informationsflödet mellan nätverksenheterna samt innovationer inom kommunikations- och samordningsverktyg som ökar nätets observerbarhet, förutsägbarhet och kontrollerbarhet. Den samhälleliga inverkan och den miljömässiga potentialen för denna teknik är enorm. Monta ligger i framkant när det gäller att utveckla de system som behövs för att övervaka och belöna denna flexibilitet för att skapa en rättvis energilösning för alla elbilsförare, säger Casper Rasmussen. 

Affären förväntas slutföras senare i år, efter godkännande från myndigheterna.

Om Monta

Monta är den första laddningsplattformen för elfordon som fokuserar på laddningsupplevelsen och erbjuder ett brett utbud av tjänster för elfordon, till både elbilsanvändare och ägare av laddpunkter globalt. Monta gör det möjligt för elbilsanvändare att spåra och optimera sin elförbrukning och att erbjuda sin personliga laddpunkt till andra elbilsanvändare, med full insyn i individuell användning, förbrukning och prissättning. Plattformen ger företag och organisationer med laddstationer en fullfjädrad lösning för att attrahera användare och smidigt hantera användning, prissättning, åtkomst och transaktioner för laddningsstationer.

Mer information finns på Montas hemsida: https://monta.com   

Om Energize Ventures

Energize Ventures är en ledande global förvaltare av alternativa investeringar som fokuserar på att påskynda den digitala transformationen inom energi och hållbarhet. Energize grundades 2016 och har hittills finansierat 23 företag och stöds av strategiska och institutionella LPs som inkluderar CDPQ, Invenergy, Schneider Electric, General Electric, Caterpillar med flera. Med en stor bredd av bransch- och operativ expertis arbetar Energize i partnerskap med sina portföljbolag för att förverkliga deras fulla potential från tidig kommersialisering till uppskalning och vägen till på de öppna marknaderna. För mer information om Energize Ventures, besök www.energize.vc.