Monta logo

Forklaring af Montas lastbalancering

Skrevet af Monta
Sidst opdateret: 2. november, 2022

Del artiklen

I denne artikel
Dækning af belastningsudligning

Alle bygninger og lokationer har en begrænset mængde strøm, de kan regne med. Nogen er nødt til at være strategiske i beslutninger om, hvordan denne strøm skal bruges for at få mest muligt ud af den. Lastbalancering er et smart værktøj til strømfordeling, der kan træffe beslutningen for dig. Det kan være afgørende for en succesrig drift for store ladesteder, virksomheder, der tilbyder opladning med mere, hvis de ikke bruger et værktøj af denne type.

Hvorfor skal du bekymre dig om lastbalancering?

Med den hastige vækst af elbiler i hele Europa vil belastningen af elnettet og dermed dine elinstallationers korrekte funktion kun øges. Det er derfor essentielt at afbalancere den strøm, du har til rådighed på alle de slutpunkter, der har brug for elektricitet (f.eks. mellem dine ladestandere og din bygning), for at holde hjulene i gang uden afbrydelser.

Et ubalanceret system kan medføre nedsat effektivitet, hvor elektriciteten ikke fordeles ensartet eller optimalt, så risikoen for, at dine strømafbrydere slår fra, bliver høj. Det kan medføre driftsafbrydelser og på længere sigt skade dine ladestandere samt dit eludstyr og reducere deres levetid betydeligt.

Hvis du bruger en hvilken som helst af Montas funktioner til lastbalancering, kan du udnytte din elinstallation optimalt, uden at det går ud over ydeevne eller omkostninger. Det sikrer også, at dit ladested kan skaleres til eventuelle kommende belastningskrav, hvis du f.eks. vil føje flere ladestandere til dit ladested.

Hvordan fungerer det?

Montas funktion til lastbalancering deler automatisk den tilgængelige strøm mellem alle de tilsluttede biler, der oplader. Systemet analyserer den tilgængelige kapacitet samt hvor meget strøm, bilerne har brug for. Smart elektronik fordeler derefter strømmen på baggrund af forbindelsens maksimale kapacitet og de tilgængelige ampere. 

Med lastbalancering kan elbiler altid oplades, uanset hvor mange ampere der er tilgængelige for installationen. Der er ikke behov for dyre investeringer på store eller komplekse installationer eller steder.

Monta tilbyder følgende 4 metoder til lastbalancering:

• Statisk 

• Dynamisk 

• Dobbeltdynamisk 

• Fasebevidst

Og her er en udspecificering:

Statisk lastbalancering

Statisk lastbalancering er en opsætning, hvor ladestedet har en “fast” (statisk) belastning på hver lader. Mange boligforeninger og boligområder med flere ladestandere bruger statisk lastbalancering for at fordele det hele jævnt. 

Lad os sige, at vi har et ladested med i alt 40 ampere og 4 ladere. Hver ladestander vil modtage 10 ampere, uanset om der er en elbil i gang med at oplade eller ej. Det svarer til en menu med en fast pris. Uanset hvad, så fordeles det hele ensartet. 

Dynamisk lastbalancering

Med dynamisk lastbalancering tildeles hver lader strøm fra en pulje, der er baseret på en fastsat værdi. Større flåder kan f.eks. kræve, at biler lader på forskellige tidspunkter eller med forskellige strømforsyninger, og kan opsætte en maksimal strøm på 40 ampere i Monta Portal. På baggrund af aktiviteten og de tilgængelige ladestandere vil amperene blive ensartet fordelt blandt de forskellige ladestandere og blive sat i kø for at oplade effektivt. 

Dobbeltdynamisk lastbalancering

I lighed med dynamisk lastbalancering reduceres den belastning, der deles mellem ladere, af en ekstern måler (kaldet “energi box”), som er tilsluttet enten via API eller via MODBUS-integration. 

Her er et eksempel: Hvis en bygning har 40 ampere til rådighed, men 10 ampere prioriteres til brug af selve bygningen (f.eks. til en elevator eller andre essentielle tjenester), rapporterer måleren det til vores system, og laderne deler den resterende mængde mellem sig. I dette eksempel deler laderne 30 ampere, og de 30 ampere er “dynamiske”, så hvis der er to biler, som lader, så får de 15 ampere hver, men hvis der kun er 1 bil, så får bilen alle 30 ampere. 

Fasebevidst lastbalancering

Dette er en type lastbalancering, der ikke blot tager elnettet i betragtning, men også biler, der oplader i forskellige elektriske faser. Det er vigtigt at bemærke, at elektricitet består af tre faser. 100 ampere til rådighed på tre faser, L1, L2 og L3, betyder, at vi faktisk har 100 ampere til rådighed på hver fase.

Det unikke ved Monta er i dette tilfælde, at hvis en bil kun oplader i fase 1, så forhindrer den ikke andre biler i at oplade i fase 2 og 3. 

Uden fasebevidsthed vil en bil, der oplader i fase 1, forhindre andre biler i at oplade i fase 2 og 3 (og biler, der oplader i fase 2, vil forhindre ladning i fase 3). 

Vores faseskiftende funktion giver os mulighed for at maksimere en ladestanders ydeevne. Vi flytter kompleksiteten ved faseskift fra ladestanderen til vores system. 

En stor fordel ved en fasebevidst opsætning med faseskift er, at når visse biler kun kan oplade på fase 1 eller fase 1 + 2, vil et system uden fasebevidsthed hurtigt blive fyldt op, og der vil være en stor del af kapaciteten på fase 2 og 3, som ikke vil blive brugt. 

Bemærk: En bil bestemmer altid, hvilken eller hvilke faser den oplader fra, men Monta “snyder” bilen ved at skifte faserne, når den tilsluttes elnettet.

Hvordan kan jeg anvende lastbalancering på mine ladestandere?

Kort svar: Du kan gøre det direkte i Monta Portal. Vi anbefaler dog, at du læser denne vejledning (tilgængelig på engelsk), som forklarer mere detaljeret, hvordan du opsætter lastbalancering, og hvilke ting du skal tage i betragtning.

Bemærk, at lastbalancering kun er tilgængelig for Enterprise-teams. Her kan du få flere oplysninger om, hvordan du opgraderer dit abonnement hos Monta. 

Stay in charge logo
Tilmeld dig nyhedsbrevet Stay in Charge, dit kompas til opladning af elbiler:

Udvalgte relaterede artikler