Hvad er Load Balancing?

Hvordan fungerer Load Balancing hos Monta?
Skrevet af Yana Yankova 
Sidst opdateret: 31. maj, 2023

1. Hvad er Load Balancing?

Load Balancing er fordelingen af strøm mellem de forskellige forbrugssteder. Med andre ord fordeler Monta automatisk den tilgængelige strøm på de køretøjer, der oplader.

Montas system analyserer den tilgængelige kapacitet, og hvor meget strøm køretøjerne kræver. Herefter fordeles strømmen ud fra forbindelsens maksimale kapacitet. Med systemet kan elbiler altid oplades, selvom installationen har en begrænset kapacitet. Det betyder, at der ikke skal foretages dyre investeringer i en kraftigere installation.

Bemærk venligst, at Load Balancing kun er tilgængeligt for dem, der har en aftale med Monta som ladeoperatør med et Pro-, Business- eller Enterprise-abonnement.

I denne vejledning lærer du om de begreber, der indgår i Load Balancing-systemet hos Monta. Vi anbefaler, at du læser vejledningen og bliver fortrolig med de forskellige termer og krav. Det kan være nødvendigt at kontakte din installatør med spørgsmål vedrørende installationen af ladestanderen, før du kan oprette en Load Balancing Gruppe.

2. Load Balancing Gruppe

En Load Balancing Group er et antal ladestandere, der er placeret på samme sted, og som har brug for en styret strømfordeling mellem dem.

Det er ikke det samme som et ladessted. Alle ladestandere, der er inkluderet i en Load Balancing Gruppe, skal dele det samme ladested. Det er dog ikke alle ladestandere, der er tilgængelige på ladestedet, der behøver at være inkluderet i Load Balancing gruppen.

3. Undergruppe til Load Balancing

En undergruppe af ladestandere, der deler de samme tilgængelige ampere på stedet. Undergrupper blev designet til at blive brugt på steder, hvor du har sikringer på forskellige niveauer.

Du kan have en hovedsikring med 100 ampere på den fysiske ladestander og 3 undersikringer med 40 ampere hver. Med Montas undergrupper kan du udnytte kapaciteten på alle niveauer uden at risikere at overskride nogen af sikringernes grænser.

4. Fordeling af strøm

Strømfordeling er den måde, hvorpå systemet vil fordele den tilgængelige strøm mellem køretøjerne, der oplades. Strømfordelingen kan kun indstilles på gruppeniveau og vil blive anvendt på alle undergrupper.

For både Equal Share (Lige deling) og First Come, First Served (Først til mølle) er der to egenskaber, der altid gælder:

Hvis der ikke er fuld kapacitet på stedet, vil alle biler oplade med fuld hastighed.

Hvis der er flere biler til stede, end der kan betjenes, vil de resterende biler blive sat i en kø afhængigt af deres ankomstrækkefølge.

Equal Share

Strømmen vil blive fordelt ligeligt mellem alle opladende biler på et ladestedet. Det betyder, at efterhånden som flere biler ankommer, kan ladehastigheden for opladende biler blive sænket.

First Come, First Served

Med denne fordeling prioriterer systemet de biler, der startede opladningen først på ladestanderen, og giver mest strøm til den første bil. Eventuelle ubrugte ampere vil blive tildelt den næste bil og så videre. Det betyder, at efterhånden som der kommer flere biler, påvirkes de tidligere bilers opladningshastighed ikke.

Locally managed - Easee

Denne opsætning kan kun bruges til Easee-ladestandere med en ekstern Enegic-måler. Det vil gøre det muligt at sende måleropdateringer fra Enegic til Easee-cloud og ladestanderne via Monta. Hvis du vælger denne type strømfordeling, kan du ikke oprette undergrupper eller konfigurere de avancerede indstillinger for Load Balancing for ladestandere på stedet. Du kan finde en detaljeret vejledning i, hvordan du opretter en lokalt administreret gruppe her.

5. Målerens indstillinger

Dette er indstillingerne for en måler, der rapporterer strømmålinger uafhængigt af, hvad ladestanderne rapporterer. Normalt installeret i sikringsskabet.

Måler type

Vælg den målertype, der er forbundet til din opsætning. I øjeblikket understøtter vi ABB Modbus eller Enegic.

Placering

Målerens placering angiver, om den måler de brugte ampere, inklusive eller eksklusive ladestanderne. Dette vil påvirke beregningen af den dynamiske buffer, der er nødvendig for Load Balancing gruppen.

Dynamic buffer

Dette er en sikkerhedsbuffer, der sikrer, at vi ikke overskrider den samlede kapacitet, når bygningens forbrug ændrer sig. Denne værdi skal være mindst lige så stor som den højeste forventede stigning i bygningens forbrug inden for et minut (standard fallback timeout).

Fejlsikrede ampere

Hvis målerforbindelsen går tabt, og Monta ikke kan få en opdateret status over, hvor mange ampere ladestanderne bruger på stedet, vil vi fordele de fejlsikre ampere blandt ladestanderne.

6. Tilføjelse af ladestandere

Her er nogle retningslinjer om, hvordan du kan tilføje ladestandere til dit ladested.

  • Du skal manuelt vælge at tilføje ladestandere fra ladestandersiden i afsnittet "Add or remove charge points" (Tiljøj eller fjern ladestandere).
  • Du kan kun tilføje ladestandere af mærker og modeller, der understøttes til Load Balancing i Monta-systemet. Du kan finde en liste over understøttede Load Balancing her.
  • Du kan tilføje både tilsluttede og passive ladestandere, men de skal have et serienummer, der er eksistere i Monta-systemet.

7. Avancerede muligheder

Når du har tilføjet ladestanderne til Load Balancing gruppen, vil du se yderligere konfigurationsmuligheder, som du kan anvende.

Status

Ladestanderens status kan være: Available, Occupied ( SuspendedEV, SuspendedEVSE, Finishing), Preparing, Charging, Failing (Faulted and Unavailable).

Fase rækkefølge

Montas Load Balancing-system kan være opmærksom på faser. Det betyder, at vi måler forbruget af alle 3 faser separat. Det giver os mulighed for at optimere udnyttelsen af fasernes kapacitet ved at anvende faserotation i Load Balancing-gruppen.

Med faserotation er hver ladestander forbundet til de 3 hovedfaser på en anden måde ved at rotere faserne 1 trin hver gang. Når en bil tilsluttes for at oplade, kan den begynde at oplade på 1 eller flere faser, afhængigt af biltypen. Med faserotation vil vores system evaluere brugen af ladestanderen, når en anden bil tilsluttes, og den nye bil kan begynde at oplade på en anden fase, hvis den er tilgængelig. I stedet for at én bil blokerer alle faser, kan de bruges i overensstemmelse med de tilsluttede bilers ladebehov.

Faserotationen kan indstilles ved at indstille faserækkefølgen. Rotationen er noget, der konfigureres fysisk af installatøren ved hjælp af den måde, ledningerne er forbundet på i ladestanderen. Det er ikke muligt at ændre den faktiske faserotation ved at opdatere nogle konfigurationsværdier i Montas backend. I stedet skal værdierne for faserotation indstilles i henhold til de oplysninger, installatøren giver.

Prioritering

Hvis du vælger at prioritere en ladestander, vil dette blive anvendt, når strømmen fordeles mellem de ladestandere, der er i brug. Hvis du slår prioriteringen til, vil denne ladestander være det første, der modtager strøm for at starte opladningen. Hvis du vælger ikke at prioritere nogen ladestandere, oplades den normalt.

8. Hvordan opsætter jeg Load Balancing med Monta?

I denne vejledning
kontakt os illustration

Kan du ikke finde det, du leder efter?

Vi hjælper dig med at finde svaret eller stiller dig i forbindelse med kundeservice via live chat eller e-mail.
Opret en supportanmodning
Se disse relaterede vejledninger
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram