I denne artikkelen
Lastbalanseringsdekning

Hver bygning og lokasjon har en begrenset mengde kraft de kan stole på, noen må være strategiske når det kommer til hvordan denne kraften kan brukes for å få mest mulig ut av den. Lastbalansering er her for å ta den avgjørelsen for deg, et smart verktøy for strømfordeling. Å velge å ikke bruke et verktøy av denne typen kan være en deal breaker for store ladesteder, som selskaper som tilbyr lading og mer for å fungere vellykket. 

Hvorfor bør du bry deg om lastbalansering? 

Med den økende veksten av elektriske kjøretøy over hele Europa, vil belastningen på strømnettet og dermed de elektriske installasjonene dine bare øke. Viktigheten av å balansere elektrisiteten du har tilgjengelig på tvers av alle endepunkter som trenger strøm (f.eks. mellom ladepunktene og bygningen) er avgjørende for å holde hjulet i gang uten avbrudd. 

Et ubalansert system kan resultere i redusert effektivitet, med ujevn strømtilførsel eller strøm som ikke er optimalt fordelt, noe som høyner risikoen for å skade sikringene. Dette kan føre til strømbrudd og skader på ladepunktene og strømutstyret i det lange løp, noe som reduserer levetiden betraktelig. 

Ved å bruke et av Montas alternativer for lastbalansering kan du få mest mulig ut av din elektriske installasjon uten å ofre ytelse eller kostnader. Det sikrer også at ladestedet ditt er   skalerbart for fremtidige belastningskrav, for eksempel hvis du vil legge til flere ladepunkter. 

Hvordan fungerer det? 

Montas lastbalanseringsfunksjon deler automatisk den tilgjengelige strømmen utover alle tilkoblede biler. Systemet analyserer tilgjengelig kapasitet og hvor mye strøm kjøretøyene trenger akkurat nå. Smart elektronikk fordeler deretter strøm basert på maksimal kapasitet på tilkoblingen og tilgjengelig ampere. 

Med lastbalansering kan elektriske kjøretøy alltid lades, uansett hvor mange ampere som er tilgjengelige for installasjon. Det kreves ingen dyre investeringer i store eller komplekse installasjoner og anlegg. 

Monta tilbyr følgende 4 metoder for lastbalansering: 

 • Statisk 

 • Dynamisk 

 • Dobbeltdynamisk 

 • Fasebevisst 

 Og her er en oversikt: 

Statisk lastbalansering 

Statisk lastbalansering er et oppsett der lokasjonen har en «fast» (statisk) belastning på hver lader. Mange   borettslag og boligområder   med flere ladepunkter bruker statisk lastbalansering for å holde ting jevnt fordelt. 

La oss si at det er en lokasjon som har 40 ampere tilgjengelig totalt og 4 ladere; hvert ladepunkt vil motta 10 ampere uansett om det er en elbil som lades eller ikke. Ligner på en fastprismeny. Uansett hva som skjer, er det hele jevnt fordelt. 

Dynamisk lastbalansering 

Ved å sette opp en dynamisk lastbalansering, blir hver lader tildelt strøm fra et kraftbasseng basert på en satt verdi. For eksempel kan større flåter kreve at biler lader til forskjellige tider eller ulike strømmer og kan sette opp en maksimal strøm på 40 ampere i partnerportalen. Basert på aktivitet og tilgjengelige ladepunkter, vil elektrisitet bli jevnt fordelt på hvert ladepunkt og stille seg i kø for å lade effektivt. 

Dobbel dynamisk lastbalansering 

I likhet med dynamisk lastbalansering reduseres belastningen som deles på tvers av ladinger med en ekstern måler, koblet til enten via API- eller MODBUS-integrasjon. 

Her er et eksempel: hvis en bygning har 40 ampere tilgjengelig, men 10 ampere er prioritert til bruk av selve bygningen (f.eks. for en heis eller andre viktige tjenester), vil måleren rapportere dette til systemet vårt og laderne vil dele det resterende beløpet mellom seg. I dette eksemplet deler laderne 30 ampere, og de 30 amperene er «dynamiske», så hvis to biler lader, får de 15 ampere hver, men hvis det bare er 1, vil den bilen få alle 30 ampere. 

Fasebevisst lastbalansering

Dette er en type lastbalansering som ikke bare tar hensyn til det elektriske nettet, men også biler som lader i forskjellige elektriske faser. Det er viktig å merke seg at elektrisitet har tre faser: 100 ampere tilgjengelig over tre faser L1, L2 og L3, betyr at vi faktisk har 100 ampere tilgjengelig på hver fase. 

Det som gjør Monta unik akkurat her, er at hvis en bil kun lader i fase 1, vil det ikke hindre andre biler i å lade i fase 2 og 3. 

Uten fasebevissthet forhindrer en bil som lader i fase 1, andre biler fra å lade i fase 2 og 3 (og biler som lader i fase 2 forhindrer fase 3-lading). 

Vår funksjon for å skifte fase lar oss maksimere kapasiteten til et ladepunkt. Vi flytter kompleksiteten til faseskift fra ladepunktet til systemet vårt. 

En stor fordel med et fasebevisst og et faseforskjøvet oppsett er når enkelte biler kun kan lade på fase 1 eller fase 1+2, vil et system uten fasebevissthet raskt fylle opp kapasiteten, og mye kapasitet ville stå ubrukt på fase 2 og 3. 

En merknad: En bil bestemmer alltid hvilke(n) fase(r) den skal lade fra, men Monta «lurer» bilen ved å bytte fasene når den kobles til nettet. 

Hvordan kan jeg bruke lastbalansering på ladepunktene mine? 

Det korte svaret: Du kan gjøre det direkte fra Monta-portalen. Vi anbefaler imidlertid å lese denne veiledningen (tilgjengelig på engelsk), som forklarer hvordan du setter opp lastbalansering og hva du må vurdere.


Vær oppmerksom på  at lastbalansering kun er tilgjengelig for Enterprise Teams.  Her  kan du lære mer om hvordan du oppgraderer planen din med Monta.