Förklaring av Montas Lastbalansering

november 2, 2022
Dela denna artikelEn byggnad eller en plats har alltid en begränsad mängd ström tillgänglig. Därför måste man vara strategisk i hur man använder denna ström för att få ut så mycket som möjligt av den. Lastbalansering finns till för att fatta beslut åt dig och är ett smart verktyg för att distribuera ström. Att inte […]
Dela denna artikel

En byggnad eller en plats har alltid en begränsad mängd ström tillgänglig. Därför måste man vara strategisk i hur man använder denna ström för att få ut så mycket som möjligt av den. Lastbalansering finns till för att fatta beslut åt dig och är ett smart verktyg för att distribuera ström. Att inte använda ett verktyg som detta kan vara förödande för att större laddstationer och företag som erbjuder laddning ska kunna bedriva en framgångsrik verksamhet.

Varför bry sig om lastbalansering?

I och med det kraftigt ökande antalet elbilar i Europa ökar också trycket på elnätet och därmed även behovet av effektiva elinstallationer. Vikten av att balansera den tillgängliga strömmen i alla slutpunkter som behöver el (t.ex. mellan laddpunkter och byggnad) är avgörande för att hålla hjulet igång utan avbrott.

Ett obalanserat system kan leda till en sämre effektivitet eftersom elektriciteten inte fördelas jämnt eller optimalt vilket ökar risken för att brytare går sönder. Detta kan i längden leda till avbrott och skador på dina laddpunkter och elutrustning vilket minskar livslängden avsevärt.

Genom att använda något av Montas alternativ för lastbalansering får du ut det mesta av din elinstallation utan att offra varken prestanda eller att det blir dyrare. Det säkerställer också att din laddstation är skalbar för framtida krav på ökad belastning som att till exempel lägga till fler laddpunkter till en laddstation.

Hur fungerar det?

Montas funktion för lastbalansering delar automatiskt upp den tillgängliga strömmen mellan alla anslutna fordon. Systemet analyserar den tillgängliga kapaciteten och hur mycket ström de aktuella bilarna behöver. Smart elektronik fördelar sedan strömmen utifrån anslutningens maximala kapacitet och tillgängliga ampere. 

Med lastbalansering kan elbilar alltid laddas, oavsett hur många ampere som finns tillgängliga för installationen. Det krävs inga dyra investeringar i stora eller komplexa installationer eller laddplatser.

Monta erbjuder följande 4 metoder för lastbalansering: 

- Statisk 

- Dynamisk 

- Dubbel dynamisk 

• Fasmedveten

En ytterligare förklaring kommer här:

Statisk lastbalansering

Statisk lastbalansering är en inställning där laddstationen har en "fast" (statisk) belastning på varje laddare. Många bostadsrättsföreningar och bostadsområden med flera laddpunkter använder statisk lastbalansering för att fördela saker och ting jämnt. 

Låt oss säga att det finns en laddstation med totalt 40 ampere och fyra laddare. Varje laddpunkt får då 10 ampere oavsett om en elbil laddas eller inte. Ungefär som en meny med ett fast pris. Vad som än händer är allt jämnt fördelat. 

Dynamisk lastbalansering

Med inställningen dynamisk lastbalansering tilldelas varje laddare ström från en pool som baseras på ett fast värde. Till exempel kan större vagnflottor kräva att bilar laddas vid olika tidpunkter eller i olika flöden och kan ställa in en maximal tilldelning av ström på 40 ampere i Portalen för partners. Baserat på aktivitet och tillgängliga laddpunkter kommer amperen fördelas jämnt mellan varje laddpunkt för en effektivare laddning. 

Dubbel dynamisk lastbalansering

I likhet med dynamisk lastbalansering minskas den belastning som delas mellan olika avgifter av en extern mätare, som är ansluten antingen via API eller en MODBUS-integration. 

Ett exempel: Om en byggnad har 40 ampere till förfogande men 10 ampere prioriteras för själva byggnaden (t.ex. för hissen eller annat viktigt) rapporterar mätaren detta till vårt system och laddarna delar på den återstående mängden. I det här exemplet delar laddarna på 30 ampere. Dessa 30 ampere är "dynamiska", så om två bilar laddar får de 15 ampere vardera. Är det däremot bara en bil som laddas får den bilen alla 30 ampere. 

Fasmedveten lastbalansering

Detta är en typ av lastbalansering som inte bara tar hänsyn till elnätet utan även till bilar som laddar i olika elektriska faser. Viktigt att notera är att el har tre faser; 100 ampere som finns tillgängligt över tre faser (L1, L2 och L3) innebär att det faktiskt är 100 ampere tillgängligt på varje fas.

Det som gör Monta unikt är att om en bil bara laddar i fas 1 hindrar den inte andra bilar från att ladda i fas 2 och 3. 

Utan fasmedvetenhet hindrar en bil som laddar i fas 1 bilar från att ladda i fas 2 och 3 (på samma sätt hindrar bilar som laddar i fas 2 andra fas 3-laddningar). 

Vår funktion för förskjutning av faser gör det möjligt att maximera kapaciteten på laddpunkten. Vi flyttar komplexiteten i förskjutning av fas från laddpunkten till vårt system. 

En stor fördel med ett fasmedvetet och fasförskjutet system är att när vissa bilar bara kan ladda på fas 1 eller fas 1+2 skulle ett system utan fasmedvetenhet snabbt nå taket för kapaciteten samtidigt som mycket kapacitet skulle vara outnyttjad på fas 2 och 3. 

En bil bestämmer alltid själv vilken eller vilka faser den laddar från. Monta "lurar" istället bilen genom att byta faser när den ansluts till elnätet.

Hur kan jag tillämpa lastbalansering på mina laddpunkter?

Kort svar: Direkt från Montas portal. Vi rekommenderar dock att du läser den här guiden (tillgänglig på engelska) som förklarar mer i detalj hur du ställer in lastbalansering och vad du behöver tänka på.
Observera att lastbalansering endast är tillgänglig för Enterprise Teams. Här kan du läsa mer om hur du uppgraderar ditt abonnemang hos Monta.

Du kanske också vill läsa

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram