Montas funksjoner / Dobbel Dynamisk Lastbalansering

Dobbel Dynamisk Lastbalansering

Gjennom bruk av en smartmåler, kan du bruke Monta til å gjøre rede for svingninger i strømbehovet på en delt strømforsyning, for eksempel en bygning.
Prøv funksjonen

I Montas portal kan du sette opp:

  • Totalt tilgjengelige forsterkere (63 A)

  • Datakilde (Enegic, måler koblet til ladepunkt etc.)

  • Plassering av måler (med eller uten ladepunktenes forbruk)

  • Buffer for å forhindre at ladepunktene overskrider strømforsyningen

  • Feilsikring som senker ladepunkter, om koblingen blir brutt

  • Sikker aktiveringsperiode (tidsintervallene mellom når Monta mottar data)

Med disse dataene kan du optimalisere strømforsyningen på et gitt sted og bruke hvilken som helst maskinvare du vil.
dobbel dynamisk lastbalansering

Elevate your EV charging experience

Get started

Forbedre ladeopplevelsen din

Kom i gang