Montas funksjoner / SmartBooking

SmartBooking

Reserver et ladepunkt er Montas reservasjonssystem.
Prøv funksjonen

Hva er SmartBooking?

I motsetning til SmartQueue, er ikke denne funksjonen utviklet for å øke utnyttelsen av et ladepunkt. I stedet er den designet for å tillate eiere av ladepunkter å prioritere visse kjøretøyer, og for å imøtekomme sjåfører som desperat trenger å lade.

Hvordan reservere ladepunkt

  • Du kan reservere ett ladepunkt om gangen, og kun ladepunkter som allerede er tilgjengelige
  • Bestilling av et ladepunkt blokkerer ladepunktet fra bestillingsøyeblikket fram til du ankommer
  • Standard kostnad for å bestille et ladepunkt er 50 % av hva det vil koste deg å lade per minutt
  • Hvis du kansellerer en bestilling, refunderes ikke minuttene du allerede har betalt for
Denne funksjonen er designet for flåteoperasjoner, der enkelte kjøretøy trenger prioritet, og andre beliggenheter, der enkelte brukere kan være villige til å betale ekstra for å være garantert et ladepunkt.
Smart booking-ikon

Ettersom lading ofte er noe som tar mange timer, varierer veldig avhengig av hvilken type biler som lader og batteriprosent når de ankommer, konkluderte vi med at det å reservere et tidsrom på forhånd ikke er gjennomførbart.

Å tillate denne typen reservasjoner vil føre til at et stort antall ladere låses for brukere som ikke har kommet ennå, og medfører at utnyttelsesgraden reduseres.

Forbedre ladeopplevelsen din

Prøv funksjonen